Εργαστήρια

Πειραιάς Απεικονιστικό

Τηλεφωνικό κέντρο
+30 210 42 80 025

Fax
+30 210 45 23 526

Πληροφορίες

Πειραιάς Βιοπαθολογικό

Τηλεφωνικό κέντρο
+30 210 42 82 384
Fax
+30 210 42 85 165
Πληροφορίες

Βάρη

Τηλεφωνικό κέντρο
+30 210 96 55 650
Fax
+30 210 96 55 534
Πληροφορίες

Ψυχικό

Τηλεφωνικό κέντρο
+30 210 67 70 200
Fax
+30 210 67 52 540
Πληροφορίες

Κηφισιά

Τηλεφωνικό Κέντρο
+30 216 0009810

Fax 
+30 216 00 09 839
 Πληροφορίες

Δάφνη

Τηλεφωνικό κέντρο
+30 212 104 1003 
+30 211 012 6512

Fax 
211 012 6513

 Πληροφορίες

Γλυφάδα

Τηλεφωνικό κέντρο
+30 2168009690-5
+30 2168009697

Fax 
+30 2168009698
 Πληροφορίες

Θεσσαλονίκη

Τηλεφωνικό κέντρο
+30 2310 861 500,
+30 2310 861 580
Fax
+30 2310 841 550
Πληροφορίες

Θεσσαλονίκη Τομοσύνθεση

Τηλεφωνικό κέντρο
+30 2316 003 610
 Fax
+30 2316 003 611
 Πληροφορίες

Κοζάνη Απεικονιστικό

Τηλεφωνικό κέντρο
+30 24610 49164
Fax
+30 24610 49051
Πληροφορίες

Κοζάνη Βιοπαθολογικό

Τηλεφωνικό κέντρο
+30 24610 37774
Fax
+30 24610 49381
Πληροφορίες

Κοζάνη Πρότυπο Κέντρο Καρδιάς 

Τηλεφωνικό κέντρο:
+30 24610 24811-12

 Fax  
+30 24610 24803
 

Καβάλα

Τηλεφωνικό κέντρο:
+30 2510 250203

 Fax
+30 2510 250203
 Πληροφορίες

Καλαμάτα

Τηλεφωνικό κέντρο
+30 27210 94777-8

Fax
+30 27210 89847
Πληροφορίες

Σπάρτη

Τηλεφωνικό κέντρο
+30 27310 22136, 83650

 Fax
+30 27310 23127
  Πληροφορίες

Ιατρικό Κρήτης

Τηλεφωνικό κέντρο
+30 2810 342500

 
Fax
+30 2810 342381
 Πληροφορίες

Ιατρικό Χανίων

Τηλεφωνικό κέντρο
+30 28210 53940

Fax
+30 28210 59034
Πληροφορίες

Affidea Ευρωιατρική

Γραφεία Διοίκησης

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 122
16 777, Ελληνικό
  
Τηλεφωνικό κέντρο
+30 210 6148780
Fax
+30 210 6148782

   

 

PANTEBOY
Γρήγορη πρόσβαση σε Ιατρικές Εξετάσεις στα Εργαστήρια της Affidea..

Πως γίνεται η Μαγνητική Τομογραφία;

Απαντάμε στις ερωτήσεις σας, για την διαδικασία διεξαγωγής της εξετάσης.