Εταιρική Παρουσίαση

Μπορείτε να δείτε την πλήρη εταιρική παρουσίαση του Ομίλου Affidea Ευρωιατρική πατώντας εδώ

PANTEBOY
Γρήγορη πρόσβαση σε Ιατρικές Εξετάσεις στα Εργαστήρια της Affidea..

Πως γίνεται η Μαγνητική Τομογραφία;

Απαντάμε στις ερωτήσεις σας, για την διαδικασία διεξαγωγής της εξετάσης.