Βελτιστοποίηση Δόσης Ακτινοβολίας

SHMA DOSE EXCELLENCE - SITE NEWS

 

Βελτιστοποίηση της Δόσης (DoseExcellence)

Κύριο μέλημα κάθε ιατρικού κέντρου της Affidea είναι η ασφάλεια του εξεταζόμενου. Στην Affidea έχουν τεθεί σε εφαρμογή μια σειρά διαδικασιών που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της ασφάλειας των εξεταζόμενων και παράλληλα στη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού ιατρικού αποτελέσματος. Παραθέτουμε ορισμένες από τις βασικές ενέργειες της Affidea για την εφαρμογή προτύπων ασφαλείας σε όλες τις μονάδες υγείας του Ομίλου της και για καθέναν ασθενή της χωριστά.

Αξονική Τομογραφία και Δόση Ακτινοβολίας στην Affidea
Η Αξονική Τομογραφία (ΑΤ) είναι μια τεχνική διαγνωστικής απεικόνισης που χρησιμοποιεί ακτίνες X για να παραγάγει λεπτομερείς απεικονίσεις των εσωτερικών δομών του σώματος. Τα επίπεδα της δόσης ακτινοβολίας που απαιτούνται για την παραγωγή διαγνωστικών εικόνων εξαρτώνται από παράγοντες όπως η ηλικία και ο Δείκτης Μάζας Σώματος του ασθενούς, καθώς και το υπό εξέταση μέρος του σώματος. Γι’ αυτό τα πρωτόκολλα της εξέτασης πρέπει να καθορίζονται από μια επιλεγμένη ομάδα ειδικών.

Τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των ασθενών μας
Η Affidea έχει ξεκινήσει μια καμπάνια Βελτιστοποίησης της Δόσης (Dose Excellence) στο σύνολο του ομίλου της για την ασφαλέστερη δυνατή διεξαγωγή των Αξονικών Τομογραφιών.

Η Καμπάνια Βελτιστοποίησης Δόσης (DoseExcellence)
Η ελαχιστοποίηση των επιπέδων της δόσης ακτινοβολίας αποτελεί δέσμευση για την Affidea. Ωστόσο, για την παραγωγή λεπτομερών απεικονίσεων απαραίτητων στη διάγνωση, μια ορισμένη ποσότητα δόσης ακτινοβολίας είναι αναγκαία. Κατά συνέπεια, σε  ό,τι αφορά τη δόση ακτινοβολίας ακολουθούμε την Αρχή της ALARA (As Low As Reasonably Achievable), δηλαδή, τη χαμηλότερη δυνατή για την παραγωγή άρτια διαγνωστικά εικόνων. Αυτή επιτυγχάνεται ως εξής:

  • Με τη χρήση κορυφαίου ιατρικού εξοπλισμού, που υποβάλλεται σε τακτικούς ελέγχους συντήρησης και αναβάθμισης σύμφωνα με αυστηρές προδιαγραφές
  • Με την υποβολή του εξοπλισμού μας σε ενδελεχείς ελέγχους ποιότητας που διεξάγονται από εξειδικευμένους ιατρούς
  • Με την παρακολούθηση των επιπέδων της δόσης ακτινοβολίας και τον έλεγχο της αθροιστικής δόσης, με στόχο την ανάδειξη λεπτομερών και αξιοποιήσιμων πληροφοριών στοχεύοντας στην κατάλληλη ρύθμισή της.
  • Με την εκπαίδευση του προσωπικού στη βελτιστοποίηση των παραμέτρων στα πρωτόκολλα της Αξονικής Τομογραφίας, με στόχο τη χαμηλότερη δυνατή χορήγηση δόσης ακτινοβολίας στον εξεταζόμενο χωρίς επιπτώσεις στην ποιότητα της εικόνας.

Η φροντίδα των ασθενών είναι πρωταρχικό μέλημά  μας
Η ασφάλεια του ασθενούς αποτελεί προτεραιότητα για την Affidea, γι’ αυτό και επεκτείνουμε την καμπάνια Dose Excellence σε κάθε μονάδα υγείας του δικτύου μας. Η εφαρμογή της σε ένα  Κέντρο Affidea περιλαμβάνει:

1) Αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τη δόση ακτινοβολίας, ώστε το σύνολο του προσωπικού να τηρεί πιστά την πολιτική του ομίλου για τη βελτιστοποίηση της δόσης.
2) Ειδική ομάδα ακτινοπροστασίας για να ελέγχει τα καταχωρημένα στοιχεία της χορηγούμενης δόσης ακτινοβολίας, να βελτιστοποιεί τα πρωτοκόλλα και να αναπτύσσει ορθές πρακτικές. Η ομάδα περιλαμβάνει Ιατρό Ακτινολόγο, Τεχνολόγο, Ακτινοφυσικό και Ειδικό Κλινικών Εφαρμογών.
3) Διαφάνεια: απαντούμε στις ερωτήσεις σας και σας ενημερώνουμε για ότι αφορά τη δόση ακτινοβολίας και τις πρακτικές μας.

Τα Κέντρα που συμμετέχουν στην Α΄ Φάση της καμπάνιας είναι:
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΒΑΡΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 

 

 

 

 

 

PANTEBOY
Γρήγορη πρόσβαση σε Ιατρικές Εξετάσεις στα Εργαστήρια της Affidea..

Πως γίνεται η Μαγνητική Τομογραφία;

Απαντάμε στις ερωτήσεις σας, για την διαδικασία διεξαγωγής της εξετάσης.