Στο περιοδικό ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ MARKETING – Αφιέρωμα Υγεία

Στο περιοδικό ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ MARKETING – Αφιέρωμα Υγεία

05/11/2017

Στο περιοδικό ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ MARKETING – Αφιέρωμα Υγεία

PANTEBOY
Γρήγορη πρόσβαση σε Ιατρικές Εξετάσεις στα Εργαστήρια της Affidea..

Πως γίνεται η Μαγνητική Τομογραφία;

Απαντάμε στις ερωτήσεις σας, για την διαδικασία διεξαγωγής της εξετάσης.