Διασφάλιση Ποιότητας - Affidea Ελλάδος

Διασφάλιση Ποιότητας

Tα Εργαστήρια της Affidea έχουν Διαπίστευση κατά το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 για τις κλινικές δοκιμές που διενεργούνται στο χώρο τους, όπως φαίνεται στα επίσημα Πεδία Εφαρμογής Διαπίστευσης που περιγράφονται στα σχετικά πιστοποιητικά:

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012
ΒΑΡΗ 948
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 906
ΔΑΦΝΗ 1038
ΣΠΑΡΤΗ 947
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 956
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 904
ΧΑΝΙΑ 944
ΚΟΖΑΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 1024
ΚΟΖΑΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 1026
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 905
ΚΑΒΑΛΑ 943

Μόνον με τη Διαπίστευση αναγνωρίζεται και βεβαιούται επίσημα η τεχνική επάρκεια ενός Ιατρικού Εργαστηρίου για την έκδοση αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Επιπλέον, υιοθετούμε και συνεχώς βελτιώνουμε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητάς μας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 (Πιστοποίηση).