4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ STRESS ECHO ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ - Affidea Ελλάδος

13 Αυγούστου, 2020

4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ STRESS ECHO ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Της Καλλιόπης Κεραμιδά

Καρδιολόγου

 

Τι ακριβώς είναι το stress echo με ποδήλατο;

Το stress echo είναι μία εξελιγμένη δοκιμασία κόπωσης υπό υπερηχοκαρδιογραφική παρακολούθηση που γίνεται με τη χρήση ύπτιου ποδήλατου. Συγκεκριμένα, ο ασθενής ανεβαίνει σε ένα ύπτιο εργομετρικό ποδήλατο και αφού καταγραφεί ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα και γίνει μέτρηση της αρτηριακής του πίεσης στην ηρεμία, λαμβάνονται συγκεκριμένες υπερηχογραφικές εικόνες της καρδιάς και γίνονται οι σχετικές μετρήσεις ανάλογα με την ένδειξη. Στη συνέχεια, ο εξεταζόμενος αρχίζει να κάνει ποδήλατο σε χαμηλό επίπεδο έργου (25Watt), ενώ ανά 2 λεπτά αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας κατά 25Watt συνήθως. Σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης παρακολουθείται το ηλεκτροκαρδιογράφημα και η αρτηριακή πίεση του ασθενούς, ενώ σε κάθε στάδιο λαμβάνονται και οι αντίστοιχες υπερηχογραφικές εικόνες.

Πόσο διαρκεί η εξέταση;

Η διάρκεια της εξέτασης εξαρτάται από την ένδειξη και από τη φυσική κατάσταση του ασθενούς. Όταν παραδείγματος χάριν η εξέταση γίνεται για να διερευνηθεί η ύπαρξη στεφανιαίας νόσου, η εξέταση ολοκληρώνεται είτε όταν επιτευχθεί η καρδιακή συχνότητα – στόχος που εξαρτάται για κάθε συγκεκριμένο ασθενή από την ηλικία του, είτε όταν ο ασθενής εμφανίσει θωρακικό άλγος, είτε όταν εμφανιστούν διαταραχές στο υπερηχοκαρδιογράφημα που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη στεφανιαίας νόσου, είτε λόγω κόπωσης των κάτω άκρων του εξεταζόμενου. Όταν η ένδειξη είναι η διερεύνηση δύσπνοιας, η εξέταση τελειώνει όταν εμφανιστεί το σύμπτωμα αυτό και ο εξεταζόμενος δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο.

Είναι ασφαλής η εξέταση αυτή;

Η εξέταση αυτή είναι εξαιρετικά ασφαλής με συχνότητα σοβαρών ανεπιθύμητων επεισοδίων (π.χ. έμφραγμα, σημαντική αρρυθμία) περίπου 1 στις 7000 εξετάσεις.

Για ποιο λόγο πρέπει να υποβληθεί κανείς στην εξέταση αυτή;

  1. Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου, δηλ. εκτίμηση αν οι αρτηρίες που αιματώνουν την καρδιά έχουν σημαντικές στενώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν έμφραγμα.
  2. Εκτίμηση της βαρύτητας κάποιων βαλβιδοπαθειών (κυρίως στένωση και ανεπάρκεια μιτροειδούς και αορτικής βαλβίδας). Όταν τα συμπτώματα που αναφέρουν οι ασθενείς δεν συνάδουν με τα ευρήματα του υπερηχογραφήματος στην ηρεμία (π.χ. ο ασθενής υποστηρίζει ότι δεν έχει κανένα απολύτως σύμπτωμα, ενώ υπερηχογραφικά η βαλβιδοπάθεια κρίνεται σοβαρή). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να ληφθεί απόφαση για το ποια είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος για την αντιμετώπισή της – συντηρητικά ή επεμβατικά/χειρουργικά, καθώς και ο κατάλληλος χρόνος για την παρέμβαση αυτή.
  3. Σε ασθενείς με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια για: α) εκτίμηση της λειτουργικής τους κατάστασης, β) αποκάλυψη λανθάνουσας απόφραξης στο χώρο εξόδου της αριστερής κοιλίας, γ) διαστρωμάτωση του κινδύνου αιφνίδιου καρδιακού θανάτου και καρδιακής ανεπάρκειας, δ) εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας και ε) για προγνωστικούς λόγους.
  4. Εκτίμηση του αιτίου της δύσπνοιας στην κόπωση που αναφέρουν οι ασθενείς. Πολλές φορές το σύμπτωμα αυτό οφείλεται σε καρδιακή ανεπάρκεια με καλή συστολική απόδοση της καρδιάς, μια διάγνωση που τίθεται πολύ δύσκολα χωρίς την εξέταση αυτή σε αρκετές περιπτώσεις.

 

Καλλιόπη Κεραμιδά

Καρδιολόγος MD, MSc, PhD

Επιστ. Υπεύθυνη Καρδιολογικού Τμήματος Affidea Central

Επισκ. Λέκτορας Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Κύπρου

Σχετικά Άρθρα

1

13 Αυγούστου, 2020

4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ STRESS ECHO ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Της Καλλιόπης Κεραμιδά Καρδιολόγου   Τι ακριβώς είναι το stress echo με ποδήλατο; Το stress echo είναι μία εξελιγμένη δοκιμασία κόπωσης υπό υπερηχοκαρδιογραφική παρακολούθηση που γίνεται με τη χρήση ύπτιου ποδήλατου. Συγκεκριμένα, ο ασθενής ανεβαίνει σε ένα ύπτιο εργομετρικό ποδήλατο και αφού καταγραφεί ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα και γίνει μέτρηση της αρτηριακής του πίεσης στην ηρεμία, λαμβάνονται […]