H σημασία του HPV-DNA τεστ στην πρόληψη του καρκίνου της μήτρας - Affidea Ελλάδος

5 Απριλίου, 2023

H σημασία του HPV-DNA τεστ στην πρόληψη του καρκίνου της μήτρας

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας οφείλεται στον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (Human Papilloma Virus – HPV) και προκαλείται από την μόλυνση της γεννητικής περιοχής με συγκεκριμένους τύπους του ιού αυτού. Είναι η δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου γυναικών από καρκίνο στον κόσμο. Στην Ευρώπη 30.000 γυναίκες εμφανίζουν κάθε χρόνο καρκίνο τραχήλου μήτρας και 15.000 γυναίκες πεθαίνουν κάθε χρόνο από την νόσο. Πάνω από το 80% των σεξουαλικά ενεργών ενηλίκων θα προσβληθούν κάποια στιγμή στη ζωή τους από HPV.

O ιός ΗPV είναι ένας μικρός, χωρίς περίβλημα, δίκλωνος ιός DNA, με γονιδίωμα που αποτελείται από περίπου 8000 νουκλεοτίδια. Υπάρχουν πάνω από 140 υπότυποι του ιού και περίπου 40 από αυτούς μπορούν να προσβάλλουν τη γεννητική περιοχή. Οι υπόλοιποι υπότυποι μπορούν να  προσβάλλουν τη στοματική κοιλότητα, το λάρυγγα, το δέρμα κ.λπ). Οι τύποι ΗPV6 και HPV11 αναφέρονται ως «χαμηλού κινδύνου» διότι συνήθως προκαλούν τα γνωστά καλοήθη κονδυλώματα (δηλ. επάρματα του δέρματος ή του επιθηλίου).

Αντίθετα, περίπου 14 τύποι (με συνηθέστερους τους 16 και 18) αναφέρονται ως «υψηλού κινδύνου» ή «ογκογόνοι» («καρκινογόνοι») διότι μπορεί να προκαλέσουν κυτταρικές αλλοιώσεις, που, εάν εξελιχθούν, μπορεί να οδηγήσουν μετά από χρόνια σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Οι τύποι 16 και 18 ευθύνονται για το 70% περίπου των περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου και για το 60% των περιπτώσεων προκαρκινικών αλλοιώσεων που παρατηρούνται στον τράχηλο της μήτρας (CIN2 και CIN3).

Ποια είναι η σημασία του HPV-DNA test

Ο έλεγχος για τον HPV και τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορεί να κάνει μία γυναίκα σήμερα για να πραστατέψει την υγεία της. Τo HPV-DNA τεστ είναι η ανίχνευση τoυ DNA των υψηλoύ κινδύνoυ στελεχών τoυ ιoύ σε κυτταρικό υλικό από τoν τράχηλo της μήτρας. Χρησιμοποιείται στον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας για να προσδιοριστεί ο κίνδυνος που διατρέχει μια γυναίκα να εμφανίσει προκαρκινικές αλλοιώσεις ή καρκίνο.

 

Τι προσφέρει το HPV-DNA test στη γυναίκα σήμερα

Το τεστ προσφέρει τρία αποτελέσματα σε ένα: μεμονωμένα αποτελέσματα για τους τύπους HPV 16 και HPV 18, καθώς και ένα συγκεντρωτικό αποτέλεσμα για άλλους 12 τύπους HPV υψηλού κινδύνου. Βασίζεται στην εφαρμoγή μοριακής μεθόδoυ και πρoτείνεται σήμερα για τoυς παρακάτω σκoπoύς:

α. Για τoν προληπτικό μαζικό πληθυσμιακό έλεγχo των γυναικών (screening), με στόχo την εντόπιση των γυναικών πoυ βρίσκoνται σε κίνδυνo. Ελέγχει την παρουσία στελεχών HPV υψηλού κινδύνου, τα οποία αποτελούν αιτία σχεδόν όλων των περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, ακόμη και πριν συμβούν αλλαγές στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας.

β. Για την αναγνώριση των γυναικών πoυ βρίσκoνται σε κίνδυνo όταν τo απoτέλεσμα τoυ τεστ Παπανικoλάoυ είναι αμφιλεγόμενo. Διενεργείται με μοριακή τεχνολογία που δεν υπόκειται στις ποικίλες ερμηνείες διαφορετικών εργαστηρίων.

γ. Για την αναγνώριση γυναικών με υψηλό κίνδυνo υπoτρoπής μετά από χειρουργική θεραπεία προκαρκινικής αλλοίωσης του τραχήλου. Διαθέτει μεγαλύτερη ευαισθησία στην ανίχνευση της CIN3+ νόσου του τραχήλου της μήτρας.

Σε ποιες γυναίκες απευθύνεται το HPV-DNA test;

ΗPV -DNA τεστ μπορούν να κάνουν όλες οι γυναίκες και οι γυναίκες που έχουν εμβολιαστεί έναντι στον ιό. Έχοντας την πληροφορία από το τεστ  για τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του τραχήλου, η κάθε γυναίκα μπορεί, σε συνεργασία πάντα με τον ιατρό της, να προχωρήσει άμεσα στα επόμενα σωτήρια βήματα παρακολούθησης και αντιμετώπισης.

 

Γιατί να επιλέξετε την Affidea για το HPV-DNA test;

Στα εργαστήρια της Affidea εκτελείται το παραπάνω τεστ με αντιδραστήρια που έχουν λάβει έγκριση από το FDA και είναι CE -IVD. Το  HPV DNA test είναι ένα ποιοτικό τεστ RT- PCR που ανιχνεύει 14 γονότυπους HPV υψηλού κινδύνου. Το τεστ  χρησιμοποιεί εκκινητές για να ορίσει μια αλληλουχία περίπου 200 νουκλεοτιδίων εντός της πολυμορφικής περιοχής L1 του γονιδιώματος του HPV. Μια ομάδα εκκινητών HPV που υπάρχουν στο Master Mix έχει σχεδιαστεί για να ενισχύει το HPV DNA από 14 τύπους υψηλού κινδύνου : 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 και 68.

 

Πώς γίνεται το HPVDNA test;

Η διαδικασία συλλογής του δείγματος για το cobas HPV test είναι απλή.

  • Αποφύγετε την επαφή, το πλύσιμο και τη χρήση κολπικών φαρμάκων ή σπερματοκτόνου αφρού, κρέμες ή gel για 2 ημέρες πριν από την εξέταση.
  • Προσπαθήστε να μην προγραμματίσετε το τεστ κατά τη διάρκεια της περιόδου σας.

Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας γίνονται συνήθως κατά τη διάρκεια μιας πυελικής εξέτασης, η οποία διαρκεί μόνο λίγα λεπτά.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ξαπλώνετε ανάσκελα σε ένα εξεταστικό τραπέζι, λυγίζετε τα γόνατά σας και βάζετε τα πόδια σας σε στηρίγματα στο τέλος του τραπεζιού. Αρχικά εισάγεται ένα κάτοπτρο για να ανοίξει απαλά τον κόλπο σας για να δει τον τράχηλο.

Μια μαλακή, στενή βούρτσα ή μια μικροσκοπική σπάτουλα χρησιμοποιείται για τη συλλογή ενός μικρού δείγματος κυττάρων από τον τράχηλό σας. Στη συνέχεια, το δείγμα αποστέλλεται στο εργαστήριο, όπου τα κύτταρα μπορούν να ελεγχθούν για να διαπιστωθεί εάν έχουν μολυνθεί από τους τύπους του HPV που προκαλούν καρκίνο (τεστ HPV).

Μετά τη δοκιμή σας, μπορείτε να κάνετε τις κανονικές καθημερινές σας δραστηριότητες, χωρίς κανέναν περιορισμό. Ρωτήστε το γιατρό σας για το πότε μπορείτε να περιμένετε να λάβετε τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας.

 

Γράφει  η Χριστίνα Οικονομίδου, Iατρός Βιοπαθολόγος

Διευθύντρια Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου Affidea Καλλιθέας, Yπεύθυνη Τομέα Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων

Σχετικά Άρθρα

1

5 Απριλίου, 2023

H σημασία του HPV-DNA τεστ στην πρόληψη του καρκίνου της μήτρας

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας οφείλεται στον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (Human Papilloma Virus – HPV) και προκαλείται από την μόλυνση της γεννητικής περιοχής με συγκεκριμένους τύπους του ιού αυτού. Είναι η δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου γυναικών από καρκίνο στον κόσμο. Στην Ευρώπη 30.000 γυναίκες εμφανίζουν κάθε χρόνο καρκίνο τραχήλου μήτρας και 15.000 γυναίκες […]