Με 5 αστέρια από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ακτινολογίας τα Διαγνωστικά Κέντρα Affidea - Affidea Ελλάδος

1 Μαρτίου, 2023

Με 5 αστέρια από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ακτινολογίας τα Διαγνωστικά Κέντρα Affidea

Σημαντικές πιστοποιήσεις έλαβαν τα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου Affidea από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ακτινολογίας (European Society of Radiology – ESR), κατακτώντας 5 αστέρια για την ποιότητα και την ασφάλεια των εξετάσεών τους. Τα διαγνωστικά κέντρα Affidea αποτελούν τα μοναδικά ιατρικά κέντρα στην Ελλάδα που βραβεύονται με την ανώτατη αυτή διάκριση από το ESR από πλευράς ακτινοπροστασίας και κατατάσσονται στη λίστα Wall of Stars μαζί με την «αφρόκρεμα» των νοσοκομείων της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο του ελέγχου για την πιστοποίηση, πραγματοποιείται επιθεώρηση και πιστοποιούνται οι επιδόσεις του Ομίλου σε ιατρικό, τεχνικό και διοικητικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, ελέγχεται το σύστημα ποιότητας και οι λειτουργίες των διαγνωστικών. Η απόκτηση του πιστοποιητικού, που ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια, είναι απόδειξη ότι η Affidea καλύπτει τις απαιτήσεις και τα κριτήρια του προτύπου. Τον Φεβρουάριο 2023 ανανεώθηκαν τα σχετικά πιστοποιητικά.

To EuroSafe Imaging Stars είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ακτινολογίας, η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου Ιατρικών Μονάδων Απεικόνισης υψηλής ποιότητας με εφαρμογή αυστηρών μέτρων ακτινοπροστασίας. Τα κέντρα Dose Excellence της Affidea συμμετέχουν μέσω του EuroSafe Imaging Stars σε προγράμματα Ακτινοπροστασίας, ενημέρωσης και ασφάλειας των εξεταζόμενων, συνεισφέροντας στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των εξετάσεων και παράλληλα της ασφάλειας των εξεταζόμενων στην καθημερινή πράξη.

«Στόχος μας είναι να πραγματοποιήσουμε εξετάσεις αξονικής τομογραφίας λαμβάνοντας εικόνες υψηλής διαγνωστικής ευαισθησίας, ωστόσο, με τη λιγότερη δυνατή ακτινική επιβάρυνση για τον εξεταζόμενο. Τα τελευταία χρόνια στα διαγνωστικά μας κέντρα της Βάρης, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου Κρήτης εφαρμόζουμε καθημερινά το πρόγραμμα Dose Excellence (DEP), το οποίο με τη βοήθεια λογισμικού μάς επιτρέπει να ελέγχουμε τη δόση ακτινοβολίας σε κάθε εξέταση αξονικής τομογραφίας και να την περιορίζουμε όσο αυτό είναι δυνατό. Τα δεδομένα των εξετάσεων ελέγχονται και καταγράφονται από ειδική πλατφόρμα συνδεδεμένη με τα μηχανήματα των αξονικών τομογράφων, ενώ τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στα κέντρα σε μηνιαία βάση», αναφέρει ο Επιστημονικός Διευθυντής της Affidea Ελλάδος, Ακτινοδιαγνώστης, κ. Δημήτριος Δαραβίγκας.

Και προσθέτει: «Είναι μεγάλη ικανοποίηση για εμάς στην Affidea που τα κέντρα μας βραβεύτηκαν με 5 αστέρια από τον Ευρωπαϊκό θεσμό Eurosafe Imaging – Wall of Stars. Σκοπός μας είναι και τα λοιπά κέντρα να λάβουν αντίστοιχη βράβευση και εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Η πελατοκεντρικότητα και στα κλινικά μας πρωτόκολλα αναγνωρίζεται και η διαφορά της χαμηλότερης ακτινικής επιβάρυνσης σαφώς μετράει για τους εξεταζόμενούς μας».