ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ AFFIDEA ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΑΡΟΥΤΖΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ - Affidea Ελλάδος

22 Μαρτίου, 2020

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ AFFIDEA ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΑΡΟΥΤΖΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ