Νέο μηχάνημα iDXA στην Affidea Θεσσαλονίκης - Affidea Ελλάδος

14 Ιουνίου, 2022

Νέο μηχάνημα iDXA στην Affidea Θεσσαλονίκης

Άλμα εκσυγχρονισμού με σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας

Κορωνίδα του νέου εξοπλισμού αποτελεί το υπερσύγχρονο σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας, που εγκαταστάθηκε και ήδη λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη στο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο Affidea (Βασ. Γεωργίου 6), προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον τομέα της Ιατρικής Απεικόνισης, διευρύνοντας τους ορίζοντες και βελτιώνοντας τη διαγνωστική αξία των απεικονιστικών εξετάσεων.

Η εγκατάσταση του νέου συστήματος μέτρησης οστικής πυκνότητας ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες και από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του προκάλεσε το ενδιαφέρον τόσο του ιατρικού κόσμου όσο και των ασθενών από τον χώρο ολόκληρης της Περιφέρειας εξαιτίας των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Το εξελιγμένο σύστημα iDXA διπλής ενεργειακής στάθμης (Dual Energy X-Ray Absorptiometry -DEXA) έχει την δυνατότητα να υπολογίζει, μέσω της υψηλής ανάλυσης που πραγματοποιεί στο οστό, την πιθανότητα κατάγματος του οστού (Fracture Risk), γεγονός που το καθιστά μοναδικό στο είδος του.

Το πρωτοποριακής τεχνολογίας FAN-BEAM (δέσμη τύπου «Βεντάλιας») μπορεί να πραγματοποιήσει σε υψηλό επίπεδο και με εξαιρετικά μεγάλη ευαισθησία, εξετάσεις που αφορούν στην εκτίμηση της οστικής πυκνότητας αλλά και της σύστασης των οστικών ομάδων του σώματος. Όλο το εύρος της εκπεμπόμενης δέσμης ακτινοβολίας σαρώνει την περιοχή ενδιαφέροντος κατά μήκος, επιτυγχάνοντας αύξηση της διαγνωστικής πληροφορίας με την χαμηλότερη δυνατή δόση.

Το σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας iDXA του Αμερικανικού κατασκευαστικού οίκου GE Healthcare διαθέτει σύστημα ανιχνευτών της πλέον σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, αποτελούμενο από δύο συστοιχίες κρυστάλλων πρωτοποριακής  σύνθεσης με δυνατότητα κίνησης επί δύο αξόνων, δίνοντας αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας για την πυκνότητα, αλλά και την παραμόρφωση του οστού. Έτσι επιτυγχάνουμε μετρήσεις οστικής πυκνότητας με υψηλή ακρίβεια και ταχύτητα, καθώς και λήψη εικόνων υψηλής διακριτικής  ικανότητας με την χαμηλότερη  δόση ακτινοβολίας.

Επιπρόσθετα, το iDXA εξασφαλίζει άριστη σταθερότητα και επαναληψιμότητα στις μετρήσεις γιατί διαθέτει τον πλέον σύγχρονο τρόπο βαθμονόμησης (Calibration) ο οποίος πραγματοποιείται ελέγχοντας κάθε φορά  6  διαφορετικές  τιμές  οστικής  πυκνότητας  –  BMD που αντιστοιχούν σε διαφορετικές τιμές οστικής  πυκνότητας και μαλακού ιστού. Με τον τρόπο αυτό βαθμονόμησης εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη ακρίβεια αποτελεσμάτων.  Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτή την στιγμή οποιοδήποτε άλλο σύστημα ελέγχει μία τιμή οστικής πυκνότητας κατά την διάρκεια του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μαλακός ιστός.

Με την προσθήκη νέου υπερσύγχρονου εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, τα διαγνωστικά κέντρα Affidea, με πολυετή παρουσία στην πόλη της Θεσσαλονίκης, εκσυγχρονίζονται ακόμα περισσότερο, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους ασθενείς της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.

Σχετικά Άρθρα

1

14 Ιουνίου, 2022

Νέο μηχάνημα iDXA στην Affidea Θεσσαλονίκης

Άλμα εκσυγχρονισμού με σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας Κορωνίδα του νέου εξοπλισμού αποτελεί το υπερσύγχρονο σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας, που εγκαταστάθηκε και ήδη λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη στο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο Affidea (Βασ. Γεωργίου 6), προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον τομέα της Ιατρικής Απεικόνισης, διευρύνοντας τους ορίζοντες και βελτιώνοντας τη διαγνωστική αξία των απεικονιστικών εξετάσεων. Η εγκατάσταση […]