Ολοκληρωμένος προληπτικός έλεγχος για άνδρες - Affidea Ελλάδος

30 Οκτωβρίου, 2021

Ολοκληρωμένος προληπτικός έλεγχος για άνδρες

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ανδρών, 19 Νοεμβρίου, ο όμιλος διαγνωστικών κέντρων Affidea επισημαίνει την σημαντικότητα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης και παρέχει εξετάσεις προληπτικού ελέγχου σε προνομιακή τιμή για όλο τον Νοέμβριο.

Πιο συγκεκριμένα, στην προνομιακή τιμή των 35€ προσφέρονται:

  •   Βασικό Check up που περιλαμβάνει Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (ΤΚΕ), Σάκχαρο, Ουρία, Ολικά Λιπίδια, Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη, Κρεατινίνη, Αθηρωματικό Δείκτη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Γ-gt, SGOT, SGPT

 

  • Καρδιολογικός έλεγχος που περιλαμβάνει Ηλεκτροκαρδιογράφημα και Ιατρική αξιολόγηση αποτελεσμάτων από Καρδιολόγο.

Για τις παραπάνω εξετάσεις δεν απαιτείται παραπεμπτικό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Διαγνωστικό Κέντρο της Affidea που σας εξυπηρετεί και να προγραμματίσετε το ραντεβού σας, υπό συνθήκες πλήρους ασφάλειας.

Η Ημέρα του Άνδρα αποτελεί τιμή στους πολλαπλούς ρόλους του άνδρα, υπενθυμίζοντας την συνεισφορά του στον ανθρώπινο πολιτισμό και ιδιαίτερα στην οικογένεια, τον γάμο και την φροντίδα των παιδιών.

Σχετικά Άρθρα

1

30 Οκτωβρίου, 2021

Ολοκληρωμένος προληπτικός έλεγχος για άνδρες

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ανδρών, 19 Νοεμβρίου, ο όμιλος διαγνωστικών κέντρων Affidea επισημαίνει την σημαντικότητα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης και παρέχει εξετάσεις προληπτικού ελέγχου σε προνομιακή τιμή για όλο τον Νοέμβριο. Πιο συγκεκριμένα, στην προνομιακή τιμή των 35€ προσφέρονται:   Βασικό Check up που περιλαμβάνει Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Ταχύτητα Καθίζησης […]