Ψηφιακός μετασχηματισμός και Πράσινη Πληροφορική - Affidea Ελλάδος

2 Απριλίου, 2023

Ψηφιακός μετασχηματισμός και Πράσινη Πληροφορική

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του τμήματος πληροφορικής της Affidea Ελλάδος, μέλους του μεγαλύτερου φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε 15 χώρες στην Ευρώπη, χτίζεται με βάση τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου και την επένδυση σε καινοτόμες ιδέες. Υψηλή προτεραιότητα έχει η υιοθέτηση υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας (eHealth) καθώς και η ευαισθητοποίηση μας με την συνεισφορά του τμήματος υποδομών πληροφορικής στην μείωση κατανάλωσης ενέργειας, υιοθετώντας στο έπακρον πράσινες πολιτικές.

Το κατώφλι του 2023 μας βρίσκει προετοιμασμένους να κινηθούμε και να υποστηρίξουμε τους άξονες αυτούς. Το αποτύπωμά μας για την «Πράσινη Ενέργεια» αποτελεί πρωταρχικό στόχο για το τμήμα υποδομών πληροφορικής με υψηλό αίσθημα ευθύνης για αυτή την μεγάλη πρόκληση, γνωρίζοντας ότι μας δίνονται ευκαιρίες να αναδιοργανώσουμε τις διαδικασίες με έμφαση την μείωση της σπατάλης και των περιττών διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα. Άλλωστε η ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας και κοινωνικής ευθύνης αποτελούν βασικές αρχές της εταιρείας μας.

Ακολουθώντας τους άξονες που έχει θέσει ο ΣΕΒ με την υποστήριξη της Delloite για το πρόγραμμα Υγεία 4.0 ενισχύουμε την διαλειτουργικότητα των συστημάτων μας για την ανταλλαγή και διάθεση των ιατρικών δεδομένων σε ΤΠΕ υγείας (Κρατικά και Ιδιωτικά).

Επεκτείνουμε την διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μας, μέσω της καινοτόμου πλατφόρμας Myaffidea eHealth, που θα κάνει τον εξεταζόμενο συμμέτοχο στην διαχείριση του φακέλου υγείας του. Μια σειρά από διαθέσιμες ενέργειες θα ενισχύουν την αυτονομία του εξεταζόμενου, ώστε να είναι ο κυρίαρχος στην διαχείριση του ηλεκτρονικού φακέλου του, όπως η ιατρική τηλεσυμβουλευτική με δυνατότητα κλεισίματος ηλεκτρονικού ραντεβού στο διαγνωστικό κέντρο με τις εξετάσεις που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος,  η προπληρωμή,  η μεταφόρτωση παλιών εξετάσεων και η πρόσβαση στα ιατρικά αποτελέσματα και εικόνες.

Μια σειρά smart εργαλείων αξιολόγησης του ιατρικού περιεχομένου θα δίνουν στον εξεταζόμενο την δυνατότητα παρακολούθησης της υγείας του, καθώς και μετάθεσης της πρόσβασης στον φάκελο από τον κλινικό ιατρό που ο ίδιος επιθυμεί. Μοντέρνες, απλές και έξυπνες ψηφιακές λύσεις είναι έτοιμες να λειτουργήσουν, όπως η προσημείωση αυτόματης εξυπηρέτησης στα διαγνωστικά κέντρα μας, εύχρηστη και αυτοματοποιημένη πρόσβαση στα αποτελέσματα των εξεταζομένων, βελτιωμένα συστήματα εξυπηρέτησης με βαρύτητα στην προτεραιοποίηση βάσει των  πληθυσμιακών αναγκών και ο ηλεκτρονικός φάκελος. Η αξιοποίηση των ιατρικών δεδομένων με τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυση των δεδομένων με την υποβοήθηση της διάγνωσης για υψηλότερη αποτελεσματικότητα, αποτελούν την θέση του Ομίλου για την εξυπηρέτηση υγείας του αύριο.

Στόχος μας είναι η μετάβαση στο μοντέλο «έξυπνου» διαγνωστικού κέντρου, με paperless διαδικασίες και χρήση προηγμένων υποδομών πληροφορικής για την εξασφάλιση της βέλτιστης φροντίδας των εξεταζομένων. Η αναδιοργάνωση των διαδικασιών, οι ισχυρές υποδομές πληροφορικής με υψηλή ασφάλεια και οι σύγχρονες υποστηρικτές δομές, είναι ο δρόμος για την στρατηγική οργάνωση του Ομίλου για την αποτελεσματική διακυβέρνηση και διαλειτουργικότητα. Η βελτίωση των λειτουργικών απαιτήσεων και των λειτουργιών είναι το αποτέλεσμα στο ταξίδι εμπειρίας του εξεταζόμενου στον Όμιλο Affidea.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι η «Πράσινη Πληροφορική». Στην προσπάθεια μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, είναι πλέον γεγονός ότι μπορεί να συνεισφέρει και ο τομέας της Πληροφορικής του Ομίλου. Οι «Πράσινες πολιτικές» σε δραστηριότητες διαφόρων τομέων βοηθούν στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επιπλέον, με μια σειρά από δράσεις συνεισφέρουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Ήδη έχουν γίνει «γενναίες» ενέργειες με την χρήση του cloud computing (HaaS, PaaS, SaaS) έχοντας εγκαταστήσει και χρησιμοποιώντας τις βασικές μας εφαρμογές. Έχουμε παροπλίσει ήδη πάνω από τον μισό στόλο από φυσικό εξοπλισμό σε servers. Έχουμε προχωρήσει σε λιγότερη χρήση χαρτιού και μηχανών εκτύπωσης επιλέγοντας την ηλεκτρονική αποστολή των αποτελεσμάτων και των εντύπων διακίνησης.

Επενδύουμε σε εξοπλισμό με κριτήριο τη μέγιστη ενεργειακή κλάση και την κατάλληλη μόνωση όλων των χώρων που χρειάζονται να φιλοξενούν εξοπλισμό για την αποφυγή της απώλειας ψύξης, ενώ εφαρμόζουμε πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης του εξοπλισμού, όπου αυτό είναι εφικτό, με την αναβάθμιση των μονάδων υπολογιστών (δίσκοι SSD, μνήμες, τροφοδοσίες). Υιοθετούμε τέλος έξυπνες εφαρμογές που βοηθούν στην μείωση της δόσης ακτινοβολίας κατά τη διενέργεια της εξέτασης και την βελτίωση του χρόνου εκτέλεσης της εξέτασης, γεγονός που ισοδυναμεί με λιγότερη σπατάλη ενέργειας και ποιοτικότερη εξέταση προς τον εξεταζόμενο.

Στάθης Βεληβασάκης, IT Manager Affidea Ελλάδος

Η παραπάνω τοποθέτηση δημοσιεύθηκε στην ειδική ετήσια έκδοση «2023 IT Priorities & Spending»του περιοδικού Netweek τον Μάρτιο 2023. Στόχος της έκδοσης είναι να αναδείξει και να καταγράψει τις κυριότερες τάσεις, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στις προτεραιότητες και τις δαπάνες πληροφορικής των ελληνικών εταιρειών. Μπορείτε να δείτε το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε εδώ.