Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ - Affidea Ελλάδος

7 Φεβρουαρίου, 2022

Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ

Με αυτόν τον τρόπο, οι ασφαλισμένοι συμμετέχουν, αναφορικά με την δαπάνη της αιτούμενης εξέτασης, μόνον κατά το ποσοστό συμμετοχής που τους αναλογεί.

Οι ασφαλισμένοι λοιπών ασφαλιστικών φορέων εξυπηρετούνται διαμέσου απευθείας συμβάσεων, όπου αυτές υπάρχουν, ή παρέχοντας κρατικό τιμολόγιο (σύμφωνα με το ισχύον Φ.Ε.Κ ).