Συνεργασία του Mediterranean College με τον Όμιλο Affidea - Affidea Ελλάδος

11 Οκτωβρίου, 2022

Συνεργασία του Mediterranean College με τον Όμιλο Affidea

Μια νέα συνεργασία με την πολύτιμη συμβολή του Γραφείου Καριέρας (Career Office) του Mediterranean College έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω το δίκτυο των στρατηγικών συνεργατών του Κολλεγίου.

Το νέο μνημόνιο συνεργασίας, που υπεγράφη πρόσφατα με τον Όμιλο Διαγνωστικών Κέντρων Affidea, προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην εκπαιδευτική εμπειρία των φοιτητών και προβλέπει μεταξύ άλλων:

  • Τη διεξαγωγή guest lectures από στελέχη του Ομίλου Affidea στους φοιτητές του Κολλεγίου.
  • Τον προγραμματισμό εκπαιδευτικών επισκέψεων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
  • Τη συμμετοχή του Ομίλου Affidea στο Employability Fair του Κολλεγίου και της πρόσβασης των φοιτητών στα job openings της εταιρείας.
  • Τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης στα επιμέρους τμήματα της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας, με στόχο την ενημέρωση του νέου πληθυσμού για τον καρκίνο του μαστού, δόθηκε επιπλέον η ευκαιρία σε φοιτητές του Κολλεγίου να διεκδικήσουν κατόπιν κλήρωσης δωρεάν υπερηχογραφήματα μαστού, ενώ για όλους εξασφαλίστηκαν προνομιακές τιμές μαστογραφικού ελέγχου.

Στην Ελλάδα ο Όμιλος Affidea λειτουργεί από το 2005 με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας για όλους, μέσω ενός Πανελλαδικού Δικτύου Διαγνωστικών Κέντρων, σε πρότυπους ιατρικούς χώρους, με έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εξασφαλίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας.

Η αρτιότητα του σύγχρονου εξοπλισμού, η επιβεβαιωμένη αξιοπιστία και η διεθνής αναγνώριση των αποτελεσμάτων του Ομίλου Affidea καταδεικνύονται από τις διακρίσεις και τις στρατηγικές συνεργασίες του στο χώρο της υγείας. Όλα τα κέντρα Affidea είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τα βιοπαθολογικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.

H διεύρυνση των στρατηγικών συνεργασιών αποτελεί για το Mediterranean College πρωταρχικό στόχο, στο πλαίσιο του Employability Scheme του Κολλεγίου, το οποίο αποτελεί το 1ο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ενίσχυσης της Απασχολησιμότητας στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης που προετοιμάζει τους φοιτητές να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Σχεδιάστηκε για να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, να τους καλλιεργήσει την έννοια της δια βίου μάθησης και να τους δικτυώσει με εργοδότες και επαγγελματίες. Διαθέτοντας ένα ευρύ φάσμα (550+) συνεργασιών με επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς, το Mediterranean College, μέσω του MC Employability Scheme®, επιτυγχάνει >90% επαγγελματική απορρόφηση των αποφοίτων του.