Τα "σημάδια" της πανδημίας COVID-19 στην υγεία μας - Affidea Ελλάδος

20 Δεκεμβρίου, 2022

Τα “σημάδια” της πανδημίας COVID-19 στην υγεία μας

Τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα συστήματα υγείας στην Ευρώπη μετά την πανδημία COVID-19, εξετάζει η νέα έκθεση του ΟΟΣΑ για την υγεία «Health at a glance 2022», που εστιάζει στην οικοδόμηση πιο ανθεκτικών και αποτελεσματικών συστημάτων υγείας, στην πρόληψη και στη θεραπεία του καρκίνου και άλλων μη μεταδοτικών ασθενειών, στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση των ψυχικών νοσημάτων, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των συστημάτων υγείας, καθώς και στη σημασία μιας διεθνούς προσπάθειας για την αντιμετώπιση παγκόσμιων απειλών για την Υγεία.

Όπως αναφέρεται, η πανδημία είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση του προσδόκιμου ζωής κατά περισσότερο από ένα χρόνο, κάτι που είχε να παρατηρηθεί στις χώρες της Ευρώπης από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Συγκεκριμένα έως το τέλος του Οκτωβρίου 2022 είχαν αναφερθεί πάνω από 1,1 εκατ. θάνατοι από τη νόσο COVID-19 στις 27 χώρες της ΕΕ. Ο αντίκτυπος της COVID- 19 στη θνησιμότητα ήταν χαμηλότερος στις Βόρειες χώρες και υψηλότερος στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Κάτι που τονίζεται ιδιαίτερα στην έκθεση είναι η τεράστια επίπτωση που είχε η πανδημία στην ψυχική και σωματική υγεία των νέων. Σε αρκετές χώρες, όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Εσθονία, η Νορβηγία και η Σουηδία, το ποσοστό των νέων που ανέφεραν συμπτώματα κατάθλιψης υπερδιπλασιάστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, φθάνοντας σε επίπεδα σχεδόν διπλάσια από ότι στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Περίπου το 50% των νέων στην Ευρώπη ανέφεραν ανεκπλήρωτες ανάγκες στη φροντίδα της ψυχικής υγείας την άνοιξη του 2021 και την άνοιξη του 2022. Αρκετές χώρες έχουν ήδη εφαρμόσει πολιτικές για να προστατέψουν τη ψυχική υγεία των νέων, ωστόσο σύμφωνα με την έκθεση το μέγεθος του προβλήματος απαιτεί ακόμα περισσότερες δράσεις, προκειμένου η πανδημία να μην αφήσει «σημάδια» στη ψυχική υγεία της νέας γενιάς.

Η πανδημία επέφερε επίσης σημαντικές καθυστερήσεις στη διάγνωση αλλά και στη θεραπεία και στα χειρουργεία ογκολογικών ασθενών, κάτι που έχει σημαντικές επιπτώσεις στην πορεία της υγείας αυτών των ασθενών. Τα ποσοστά προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού και του τραχήλου της μήτρας μειώθηκαν κατά 6% κατά μέσο όρο στις χώρες της ΕΕ το 2020.

Σχετικά με τη χρηματοδότηση του τομέα της υγείας στις χώρες της ΕΕ, η έκθεση του ΟΟΣΑ αναφέρει ότι παρά τη συζήτηση για το αντίθετο, οι δαπάνες για την υγεία παρέμειναν επικεντρωμένες στη θεραπευτική περίθαλψη, ενώ μόλις το 3% των συνολικών δαπανών για την υγεία κατευθύνθηκε στην πρόληψη. Ωστόσο, στη διάρκεια της πανδημίας οι περισσότερες χώρες της ΕΕ αύξησαν σημαντικά τις δαπάνες τους για την πρόληψη, για να αντιμετωπίσουν όμως την COVID-19.

Ολοκληρωμένος έλεγχος υγείας για το σύνδρομο long-COVID σε ειδική τιμή

Καταλήγοντας, η έκθεση τονίζει ότι ένα από τα μαθήματα που μας δίδαξε η πανδημία είναι ότι η πρόληψη και ο περιορισμός της έκθεσης των ανθρώπων σε παράγοντες κινδύνου πριν από μία υγειονομική κρίση είναι κρίσιμης σημασίας. Επίσης, η έκθεση επισημαίνει τους κινδύνους για την Υγεία από τη μόλυνση του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή, τονίζοντας την ανάγκη για δράσεις.

 

Η επίπτωση της COVID-19 στη ψυχική υγεία των εφήβων

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δεδομένα της πρόσφατης δημοσίευσης των Alba Guitierrez-Sacristan και συνεργατών στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση Jama Network με θέμα τις νοσηλείες εφήβων που συνδέονται με θέματα ψυχικής υγείας, πριν και μετά την εκδήλωση της πανδημίας COVID-19.

Η πανδημία COVID-19 έχει συσχετιστεί με αύξηση των διαγνώσεων διαταραγμένης ψυχικής υγείας μεταξύ των εφήβων, αν και η έκταση της αύξησης, ιδίως για σοβαρές περιπτώσεις που απαιτούν νοσηλεία, δεν έχει χαρακτηριστεί επαρκώς. Οι προσεγγίσεις μεγάλης κλίμακας της υπηρεσίας ομοσπονδιακής πληροφορικής των ΗΠΑ και της Γαλλίας παρέχουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής και ασφαλούς διερεύνησης συνόλων δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των προτύπων νοσηλείας για ψυχικές παθήσεις μεταξύ εφήβων.

Πρόκειται για αναδρομική πολυκεντρική μελέτη κοόρτης εφήβων ηλικίας 11 έως 17 ετών, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν με τουλάχιστον μία διάγνωση διαταραγμένης ψυχικής κατάστασης μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου 2019 και 30ής Απριλίου 2021. Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα σε επίπεδο ασθενών από ηλεκτρονικά αρχεία υγείας 8 νοσοκομείων παιδιών στις ΗΠΑ και στη Γαλλία.

Καταγράφηκαν 9.696 έφηβοι που νοσηλεύονταν με διαταραγμένη ψυχική κατάσταση κατά την προπανδημική περίοδο (5.960 [61,5%] γυναίκες) και 11.101 κατά την περίοδο της πανδημίας (7.603 [68,5%] γυναίκες). Η μέση (SD) ηλικία στην προπανδημική ομάδα ασθενών ήταν τα 14,6 (1,9) έτη και στην πανδημική κοόρτη τα 14,7 (1,8) έτη. Οι πιο διαδεδομένες διαγνώσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν το άγχος (6.066 [57,4%]), η κατάθλιψη (5.065 [48,0%]) και η αυτοκτονικότητα ή ο αυτοτραυματισμός (4.673 [44,2%]).

Παρατηρήθηκε αύξηση στις αναλογίες των μηνιαίων εισαγωγών στα νοσοκομεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας για άγχος (0,55%, 95% διάστημα αξιοπιστίας, 0,26% – 0,84%), κατάθλιψη (0,50%, 95% διάστημα αξιοπιστίας, 0,19% – 0,79%) και αυτοκτονικότητα ή αυτοτραυματισμό (0,38%, 95% διάστημα αξιοπιστίας, 0,08% – 0,68%). Υπήρξε μία εκτιμώμενη αύξηση κατά 0,60% (95% CI, 0,31% – 0,89%) συνολικά στη μηνιαία αναλογία των νοσηλειών που σχετίζονται με τη ψυχική υγεία των εφήβων μετά την έναρξη της πανδημίας σε σύγκριση με την προπανδημική περίοδο.

Συμπερασματικά, σε αυτή την μελέτη, η έναρξη της πανδημίας COVID-19 συνδέθηκε με αυξημένες νοσηλείες με διαγνώσεις διαταραγμένης ψυχικής υγείας μεταξύ εφήβων. Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν την ανάγκη για περισσότερους πόρους εντός των παιδιατρικών νοσοκομείων για την περίθαλψη των εφήβων με συνθήκες επηρεασμένης ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας και πέραν αυτής.

 

Η Affidea σταθερά δίπλα στην κοινωνία

Τα διαγνωστικά κέντρα Affidea βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να βοηθήσουν όσους ταλαιπωρούνται με συνεχιζόμενα συμπτώματα του συνδρόμου long-COVID. Η επιστημονική ομάδα της Affidea,αντιλαμβανόμενη τις επιπτώσεις της πανδημίας στην υγεία όσων νόσησαν από την COVID-19 και εξακολουθούν να υποφέρουν με συμπτώματα, παρέχει την κατάλληλη διάγνωση με εξετάσεις προσαρμοσμένες στις μακροχρόνιες συνέπειες της COVID-19.