Ταξινόμηση BIRADS στη μαστογραφία: Τι σημαίνει και γιατί είναι σημαντική - Affidea Ελλάδος

20 Σεπτεμβρίου, 2022

Ταξινόμηση BIRADS στη μαστογραφία: Τι σημαίνει και γιατί είναι σημαντική

Εννιά στις δέκα γυναίκες κάνουν την ίδια ερώτηση: «Γιατρέ, τι σημαίνει η λέξη BIRADS που γράφει στην απάντηση της Μαστογραφίας;»

Η ταξινόμηση BIRADS αποτελεί μία κλίμακα που εμφανίζεται στα αποτελέσματα της μαστογραφίας. Τι σημαίνει όμως ο κάθε αριθμός; Η Αμερικανική Ακτινολογική Εταιρεία, προκειμένου να υπάρχει κοινός κώδικας επικοινωνίας μεταξύ κλινικών ιατρών και ακτινολόγων που ασχολούνται με την μαστογραφία, αλλά και για να είναι περισσότερο σαφής η πιθανότητα κακοήθειας κάθε ανακαλυπτόμενης αλλοίωσης με τις απεικονιστικές μεθόδους, κυρίως μέσω του screening με μαστογραφία, έχει υιοθετήσει σύστημα ταξινόμησης των ανακαλυπτόμενων αλλοιώσεων, αφού έχει γίνει ο απαραίτητος απεικονιστικός έλεγχος. Το σύστημα αυτό λέγεται BIRADS (Breast Imaging Reporting and Data System) και ταξινομεί τις αλλοιώσεις σε 6 κατηγορίες.

 

Τι είναι τα BIRADS;

Μια διεθνής ιατρική γλώσσα για το μαστό, ένας κώδικας επικοινωνίας που αναπτύχθηκε από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ακτινολόγων (ACR). Πιο συγκεκριμένα, είναι ένας αριθμός από το 1 έως το 6 που χαρακτηρίζει κάθε ιατρική γνωμάτευση που αφορά το μαστό: Μαστογραφία, Υπερηχογράφημα, Μαγνητική μαστογραφία.

 

Tι σημαίνουν στην πράξη τα BIRADS;

Κάθε εύρημα σε μια ακτινολογική εξέταση του μαστού έχει κάποια χαρακτηριστικά καλοήθη ή κακοήθη. Στο τέλος της γνωμάτευσης ο ακτινοδιαγνώστης μαστού συγκεντρώνει όλα τα ευρήματα και δίνει ένα συνολικό αριθμό BIRADS για την εξέταση.

 

Γιατί είναι σημαντικά τα BIRADS;

Με αυτόν τον διεθνή κώδικα επικοινωνούν όλες οι ιατρικές ειδικότητες που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού. Με έναν διεθνή αριθμό γίνεται άμεσα αντιληπτό τι είδους βλάβη υπάρχει στο μαστό και τι πρέπει να γίνει θεραπευτικά στη συνέχεια.

Ας αναλύσουμε με απλά λόγια τα 6 BIRADS

 

BIRADS 0: Ανεπαρκής Εξέταση – Γνωμάτευση ατελής

 • Η εξέταση που έγινε δεν είναι επαρκής για να αξιολογηθούν τα ευρήματα.
 • Απαιτείται σύγκριση με προηγούμενο έλεγχο που δεν προσκομίζεται (π.χ. προηγούμενη μαστογραφία).
 • Δεν υπάρχει δυνατότητα ολοκλήρωσης της απεικόνισης (π.χ. εξειδικευμένες μαστογραφικές λήψεις ή υπέρηχος μαστού).
 • Η ασθενής δεν συνεργάζεται.

 

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, πρέπει να δοθεί άλλος χαρακτηρισμός στην κλίμακα BIRADS.

 

BIRADS 1: Εξέταση με φυσιολογικά ευρήματα

 • Δεν υπάρχουν αξιόλογα ευρήματα.

 

Σύσταση ακτινοδιαγνώστη μαστού: Προληπτικός επανέλεγχος αναλόγως της ηλικίας και του ιστορικού.

 

BIRADS 2: Εξέταση με καλοήθη ευρήματα – Πιθανότητα κακοήθειας 0%

 • Ευρήματα με σαφώς καλοήθη χαρακτηριστικά απεικόνισης που δεν χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση ή ευρήματα που η καλοήθεια τους έχει αποδειχθεί με βιοψία.

 

Παραδείγματα:

 • Απλές κύστες μαστού.
 • Kαλοήθεις αποτιτανώσεις.
 • Iνοαδένωμα.

 

Σύσταση ακτινοδιαγνώστη μαστού: Προληπτικός επανέλεγχος αναλόγως της ηλικίας και του ιστορικού.

 

BIRADS 3: Εξέταση  με πιθανώς καλοήθη ευρήματα – Πιθανότητα κακοήθειας έως 2%

 • Ευρήματα που φαίνονται καλοήθη, όμως χρειάζεται ακτινολογικός επανέλεγχος σε 6 μήνες, ενώ υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα έως 2% τα χαρακτηριστικά του ευρήματος να αλλάξουν.

 

Σύσταση ακτινοδιαγνώστη μαστού :

 • Επανέλεγχος με υπερηχογράφημα ή και εντοπιστική μαστογραφία, ανάλογα με το είδος του ευρήματος σε 6 μήνες.
 • Βιοψία συστήνεται σε ειδικές περιπτώσεις ( επιβαρυμένο ιστορικό, κλινική υποψία, επιθυμία γυναίκας).
 • Ο επανέλεγχος μπορεί να γίνει μέχρι 3 φορές.

 

Μετά το εύρημα ή χαρακτηρίζεται καλόηθες ( BIRADS 2 ) ή ύποπτο για κακοήθεια (BIRADS 4 ) και συστήνεται βιοψία.

 

BIRADS : Εξέταση  με ύποπτο κακοήθειας εύρημα – Πιθανότητα κακοήθειας 2% έως 10%

 • Συνδυασμός ευρημάτων σε μαστογραφία, υπερηχογράφημα ή και μαγνητική μαστογραφία που δικαιολογούν χαμηλή υποψία κακοήθειας.
 • Απαιτείται ιστολογική ταυτοποίηση της βλάβης με άμεση βιοψία.

 

Σύσταση ακτινοδιαγνώστη μαστού: Συστήνεται βιοψία κατευθυνόμενη με ακτινολογική μέθοδο.

 

BIRADS 4b: Εξέταση  με ύποπτο κακοήθειας εύρημα – Πιθανότητα κακοήθειας 10% έως 50%

 • Συνδυασμός ευρημάτων σε μαστογραφία, υπερηχογράφημα ή και μαγνητική μαστογραφία που δικαιολογούν ενδιάμεση υποψία κακοήθειας.
 • Απαιτείται ιστολογική ταυτοποίηση της βλάβης με άμεση βιοψία.

 

Σύσταση ακτινοδιαγνώστη μαστού: Συστήνεται βιοψία κατευθυνόμενη με ακτινολογική μέθοδο.

 

BIRADS 4c: Εξέταση  με ύποπτο κακοήθειας εύρημa – Πιθανότητα κακοήθειας 50% έως 95%

 • Συνδυασμός ευρημάτων σε μαστογραφία, υπερηχογράφημα ή και μαγνητική μαστογραφία που δικαιολογούν μέτρια υποψία κακοήθειας.
 • Απαιτείται ιστολογική ταυτοποίηση της βλάβης με άμεση βιοψία.

 

Σύσταση ακτινοδιαγνώστη μαστού: Συστήνεται βιοψία κατευθυνόμενη με ακτινολογική μέθοδο.

 

BIRADS 5: Εξέταση  με εύρημα πολύ ύποπτο για κακοήθεια – Πιθανότητα κακοήθειας μεγαλύτερη από 95%

 • Συνδυασμός ευρημάτων σε μαστογραφία, υπερηχογράφημα ή και μαγνητική μαστογραφία εξαιρετικά ύποπτων για κακοήθεια.
 • Απαιτείται ιστολογική ταυτοποίηση της βλάβης με άμεση βιοψία και αντιμετώπιση.

 

Σύσταση ακτινοδιαγνώστη μαστού: Συστήνεται βιοψία κατευθυνόμενη με ακτινολογική μέθοδο.

BIRADS 6: Εξέταση  με εύρημα γνωστής κακοήθειας

 • Το εύρημα της εξέτασης είναι ήδη επιβεβαιωμένη κακοήθεια από βιοψία.
 • Ο κωδικός 6 χρησιμοποιείται διαγνωστικά σε ειδικές περιπτώσεις.

 

Παραδείγματα :

 • Σε μαγνητική τομογραφία που γίνεται προεγχειρητικά για αποκλεισμό συνύπαρξης πολλαπλών βλαβών στον ίδιο ή και στον άλλο μαστό.
 • Σε ατελή χειρουργική εκτομή και ύπαρξη υπολειπόμενης νόσου.
 • Σε παρακολούθηση ανταπόκρισης προεγχειρητικής χημειοθεραπείας.

Ανακαλύψτε στο infographic ποιες είναι οι κατηγορίες και τι εκφράζει η κάθε κατηγορία για τα ευρήματα της εξέτασης.

Σχετικά Άρθρα

1

20 Σεπτεμβρίου, 2022

Ταξινόμηση BIRADS στη μαστογραφία: Τι σημαίνει και γιατί είναι σημαντική

Εννιά στις δέκα γυναίκες κάνουν την ίδια ερώτηση: «Γιατρέ, τι σημαίνει η λέξη BIRADS που γράφει στην απάντηση της Μαστογραφίας;» Η ταξινόμηση BIRADS αποτελεί μία κλίμακα που εμφανίζεται στα αποτελέσματα της μαστογραφίας. Τι σημαίνει όμως ο κάθε αριθμός; Η Αμερικανική Ακτινολογική Εταιρεία, προκειμένου να υπάρχει κοινός κώδικας επικοινωνίας μεταξύ κλινικών ιατρών και ακτινολόγων που ασχολούνται […]