Τι εξετάσεις συνίσταται να κάνουν οι ασθενείς με long-COVID σύνδρομο

Δεδομένου του σημαντικού αριθμού νοσούντων με COVID-19, σκοπός των οδηγιών είναι η αξιολόγηση και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, η έγκαιρη διάγνωση των επιπλοκών της νόσου και η μείωση των μακροπρόθεσμων επιπλοκών της. Στόχοι παρακολούθησης ασθενών μετά από COVID-19 νόσο: Αξιολόγηση και θεραπεία οξέων συμπτωμάτων/σημείων, όπως μεταλοιμώδους βήχα, δύσπνοιας, καταβολής, υποξαιμίας. Η αναγνώριση των μακροπρόθεσμων αναπνευστικών επιπλοκών … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τι εξετάσεις συνίσταται να κάνουν οι ασθενείς με long-COVID σύνδρομο.