Το Κατ’ οίκον του Ομίλου Affidea στο πλευρό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων - Affidea Ελλάδος

28 Σεπτεμβρίου, 2022

Το Κατ’ οίκον του Ομίλου Affidea στο πλευρό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων

Ο Όμιλος διαγνωστικών κέντρων Affidea, με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης, στηρίζει σταθερά και έμπρακτα το πολύπλευρο έργο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», καλύπτοντας τις ανάγκες των παιδιών και εργαζομένων του Οργανισμού σε διαγνωστικές εξετάσεις.

Μέσω του τμήματος Εξωτερικών Υπηρεσιών, η Affidea διενεργεί τις απαραίτητες εξετάσεις προληπτικού και διαγνωστικού ελέγχου, με εξειδικευμένο προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και εφοδιασμένο με τον απαραίτητο ειδικό εξοπλισμό της κινητής μονάδας στην Αττική.

Πρόσφατα η ομάδα Κατ’ οίκον Affidea επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, ώστε να πραγματοποιήσει διαγνωστικούς ελέγχους, αλλά και να υπενθυμίσει ότι «πάνω από όλα είναι η υγεία».

Ο Όμιλος Affidea και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχουν προχωρήσει στην υπογραφή μνημονίου στρατηγικής συνεργασίας με το οποίο, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του, ο κορυφαίος ιδιωτικός φορέας παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ευρώπη παρέχει υπηρεσίες υγείας στα παιδιά που φιλοξενούνται στα σπίτια του Οργανισμού, μέσω του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του, υποστηρίζοντας και καλύπτοντας τις ανάγκες τους στο ήδη υπάρχον σύστημα ιατρικής φροντίδας των οικημάτων.