Έλεγχος Aναιμίας - Affidea Ελλάδος

Έλεγχος Aναιμίας

Αναιμία χαρακτηρίζεται η παθολογική κατάσταση, κατά την οποία τα εργαστηριακά ευρήματα της μείωσης του αιματοκρίτη, της αιμοσφαιρίνης ή και του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο αίμα είναι σε επίπεδα χαμηλότερα από τα ενδεδειγμένα για την ηλικία και το φύλο του εξεταζόμενου. Ο έλεγχος της αναιμίας περιλαμβάνει ειδικά επιλεγμένες εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί η ύπαρξη της αναιμίας και να διερευνηθούν τα πιθανά αίτια. Συνιστάται σε οποιονδήποτε έχει συμπτώματα κόπωσης και χαμηλής ενέργειας, και επιθυμεί να διαπιστώσει εάν είναι αναιμικός.
Έλεγχος Aναιμίας Έλεγχος αναιμίας
Γενική Αίματος
Σίδηρος Ορού
Φερριτίνη
Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
Φυλλικό Οξύ
Βιταμίνη Β12
Τιμή Πακέτου 20
Καλέστε μας

Έλεγχος αναιμίας

  • Γενική Αίματος
  • Σίδηρος Ορού
  • Φερριτίνη
  • Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
  • Φυλλικό Οξύ
  • Βιταμίνη Β12
Τιμή Πακέτου 20