Γυναικολογική Εξέταση (Κολπική) - Affidea Ελλάδος

Γυναικολογική Εξέταση (Κολπική)

Γυναικολογική Εξέταση (Κολπική) Γυναικολογική Εξέταση
Μικροσκοπική Εξέταση (μύκητες, τριχομονάδες, κόκκους, neisser)
Καλλιέργεια Αερόβια
Καλλιέργεια Αναερόβια
Mycoplasma Homnis
Ureaplasma Urealyticum
Chlamydia
Τιμή Πακέτου 40
Καλέστε μας

Γυναικολογική Εξέταση

  • Μικροσκοπική Εξέταση (μύκητες, τριχομονάδες, κόκκους, neisser)
  • Καλλιέργεια Αερόβια
  • Καλλιέργεια Αναερόβια
  • Mycoplasma Homnis
  • Ureaplasma Urealyticum
  • Chlamydia
Τιμή Πακέτου 40