Πλήρης μικροσκοπική καλλιέργεια σπέρματος - Affidea Ελλάδος

Πλήρης μικροσκοπική καλλιέργεια σπέρματος

Η καλλιέργεια σπέρματος είναι μία εξέταση που γίνεται στο εργαστήριο και για την οποία απαιτείται δείγμα σπέρματος. Σκοπός της εξέτασης είναι ο εντοπισμός πιθανών παθογόνων μικροοργανισμών που μπορούν να προκαλέσουν λοίμωξη στο ουροποιογενετικό σύστημα του άνδρα. Κατά την καλλιέργεια του σπέρματος γίνεται έλεγχος για την παρουσία κοινών παθογόνων μικροοργανισμών (αερόβιων και αναερόβιων) κι άλλων μικροβίων, όπως το μυκόπλασμα, το ουρεόπλασμα και τα χλαμύδια.
Πλήρης μικροσκοπική καλλιέργεια σπέρματος Πλήρης μικροσκοπική καλλιέργεια σπέρματος
Μικροσκοπική Εξέταση (μύκητες, τριχομονάδες, κόκκους, neisser)
Καλλιέργεια Αερόβια
Καλλιέργεια Αναερόβια
Mycoplasma Hominis
Ureaplasma Urealyticum
Chlamydia
Τιμή Πακέτου 45
Καλέστε μας

Πλήρης μικροσκοπική καλλιέργεια σπέρματος

  • Μικροσκοπική Εξέταση (μύκητες, τριχομονάδες, κόκκους, neisser)
  • Καλλιέργεια Αερόβια
  • Καλλιέργεια Αναερόβια
  • Mycoplasma Hominis
  • Ureaplasma Urealyticum
  • Chlamydia
Τιμή Πακέτου 45