Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα - Affidea Ελλάδος

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα
Αντισώματα έναντι Ηπατίτιδας Α
Αυστραλιανό Αντιγόνο (Ηπατίτιδα Β)
Αντισώματα έναντι Ηπατίτιδας C
HIV
Τιμή Πακέτου 30
Καλέστε μας

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

  • Αντισώματα έναντι Ηπατίτιδας Α
  • Αυστραλιανό Αντιγόνο (Ηπατίτιδα Β)
  • Αντισώματα έναντι Ηπατίτιδας C
  • HIV
Τιμή Πακέτου 30