Δόση Ακτινοβολίας Archives - Affidea Ελλάδος

Έχετε επιλέξει θέματα σχετικά με "Δόση Ακτινοβολίας"

Θέματα σχετικά με "Δόση Ακτινοβολίας"
2 Αποτελέσματα

13 Απριλίου, 2022

Τι είναι η αρχή της ALARA στην ακτινοπροστασία;

Τι είναι η Αρχή της ALARA; Το ακρωνύμιο ALARA σημαίνει “As Low As Reasonably Achievable” (η χαμηλότερη δυνατή), που σημαίνει ότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, στα πλαίσια του εφικτού, για τον περιορισμό της έκθεσης στην ιοντίζουσα ακτινοβολία στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, σε συνέπεια με τον αρχικό σκοπό –τη διάγνωση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την τεχνολογική εξέλιξη, τη […]

6 Ιανουαρίου, 2022

Βελτιστοποίηση Δόσης Ακτινοβολίας (Dose Excellence)

Βελτιστοποίηση της δόσης ακτινοβολίας κατά τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας Η αλματώδης και συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας στο χώρο της ιατρικής απεικόνισης έχει συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας προς όλους τους εξεταζόμενους, συνεισφέροντας καθοριστικά στη διάγνωση και αντιμετώπιση οξέων ή χρόνιων νοσημάτων. Ο όμιλος Affidea, επενδύοντας συνεχώς στην καινοτομία και στην τεχνολογία, έχει […]