Αξονική Στεφανιογραφία - Affidea Ελλάδος

Η Αξονική Τομογραφία Καρδιάς είναι μια αναίμακτη διαγνωστική μέθοδος με την οποία μπορούν να απεικονιστούν τα στεφανιαία αγγεία και η καρδιά. Μετράει ήδη πάνω από δέκα χρόνια ζωής και εκατομμύρια εξετάσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Οι περίπου 25.000 μελέτες που έχουν δημοσιευτεί έως τις μέρες μας, απέδειξαν τα πλεονεκτήματά της.

Η Αξονική Στεφανιογραφία πρέπει να διενεργείται μετά από κλινική εξέταση από καρδιολόγο. Η κλινική αξία της αξονικής στεφανιογραφίας, μετά από πολυετή εμπειρία και μεγάλο αριθμό μελετών είναι σημαντική και πλέον είναι η εξέταση επιλογής για τους ασθενείς μετρίου καρδιαγγειακού κινδύνου.

Η Αξονική Στεφανιογραφία ενδείκνυται στους ασυμπτωματικούς, αλλά και σε αυτούς που δεν έχουν τυπικά συμπτώματα στεφανιαίας νόσου, έχουν όμως προδιαθεσικούς παράγοντες για την ανάπτυξή της, όπως αυξημένη χοληστερίνη, αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, οικογενειακό ιστορικό, κάπνισμα, παχυσαρκία.

Η εξέταση ενδείκνυται επίσης όταν άλλες διαγνωστικές εξετάσεις, όπως το σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου ή η κλασική στεφανιογραφία, δείχνουν ασαφή ευρήματα ή παρουσιάζουν τεχνικούς περιορισμούς. Με την Αξονική Στεφανιογραφία παρέχεται η δυνατότητα να ελεγχθεί η βατότητα των αορτοστεφανιαίων μοσχευμάτων (Bypass Grafts), αλλά και να πραγματοποιηθεί προ-επεμβατικός ή προ-εγχειρητικός έλεγχος.

Συστήνεται να προηγείται επικοινωνία με το Διαγνωστικό Κέντρο που θα επισκεφθείτε για διευκρινίσεις επί της προετοιμασίας, καθώς δύναται να διαφοροποιείται βάσει ιστορικού του ασθενούς.

Η παραπομπή για εξέταση γίνεται μόνον από ιατρό. Ο εξεταζόμενος μπορεί τηλεφωνικά να ορίσει την ώρα της εξέτασης. Στο Πρότυπο Κέντρο Καρδιαγγειακής Διερεύνησης έχουμε οργανώσει υπηρεσία κλινικής προ-εκτίμησης (pre-assessmentclinic) για την καλύτερη προετοιμασία του εξεταζόμενου. Σε συνεργασία με τον παραπέμποντα ιατρό, εκπονούμε μια συστηματική διαδικασία που περιλαμβάνει ξενάγηση στο χώρο της εξέτασης, επίδειξη της εξέτασης σε video, μέτρηση αρτηριακής πίεσης, μέτρηση σφυγμού και παροχή οδηγιών και κατάλληλων φαρμακευτικών σκευασμάτων για μείωση του καρδιακού ρυθμού. Αυτό μας δίνει της ευκαιρία να προετοιμάσουμε και να προετοιμαστούμε καλύτερα για την εξέταση, ώστε αυτή να πραγματοποιηθεί με επιτυχία και η παρεχόμενη δόση ακτινοβολίας να ελαχιστοποιηθεί.

Ο χρόνος εξέτασης διαρκεί από 8 έως 15 sec. Ο ασθενής παραμένει στο θάλαμο εξέτασης από 10 έως 20 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια θέση (ανάσκελα).

Ο αξονικός τομογράφος έχει μικρό μήκος, οπότε δεν τίθεται καθόλου το ζήτημα της κλειστοφοβίας. Σε πρώτη φάση γίνεται έλεγχος των στεφανιαίων αγγείων, χωρίς την χορήγηση του σκιαγραφικού για τον έλεγχο της αθηρωμάτωσης (δείκτης ασβεστίου) των στεφανιαίων αγγείων. Σε δεύτερη φάση χορηγείται σκιαγραφική ουσία δια μέσου φλεβοκαθετήρα που τοποθετείται στο βραχίονα. Ο φλεβοκαθετήρας αφαιρείται από το βραχίονα λίγη ώρα μετά την εξέταση. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο ασθενής βρίσκεται μόνος του στην αίθουσα, αλλά έχει άμεση οπτικοακουστική επαφή με τον χειριστή του μηχανήματος, καθώς και τον ιατρό που διενεργεί την εξέταση.

Η αξονική στεφανιογραφία παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Έχει λιγότερη ακτινοβολία
 • Δεν είναι επεμβατική πράξη
 • Διαρκεί λιγότερο χρόνο
 • Εντοπίζει τις πρώιμες αλλοιώσεις και τις εξω-αυλικές πλάκες
 • Παρέχει πληροφορίες για τις λοιπές καρδιακές δομές, όπως καρδιακές βαλβίδες, μυοκάρδιο, καρδιακές κοιλότητες
 • Απεικονίζει και τις μη καρδιακές δομές του θώρακα όπως η αορτή, οι πνεύμονες, το περικάρδιο, ο υπεζωκότας κ.ά.
 • Έχει λιγότερη ακτινοβολία
 • Διενεργείται σε λιγότερο χρόνο
 • Έχει υψηλότερη ευαισθησία και ειδικότητα (μπορεί να εντοπίσει ή να αποκλείσει τη νόσο με μεγαλύτερη ακρίβεια)
 • Παρέχει περισσότερες πληροφορίες για τις λοιπές καρδιακές δομές
 • Απεικονίζει και τις μη καρδιακές δομές του θώρακα

Η αξονική στεφανιογραφία διενεργείται ιδανικά όταν ο εξεταζόμενος έχει χαμηλό καρδιακό ρυθμό (60 παλμούς ανά λεπτό) και μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του για περίπου 15 δευτερόλεπτα. Για τον λόγο αυτό στο Πρότυπο Κέντρο Καρδιαγγειακής Διερεύνησης συνιστάται η κλινική προ-εκτίμηση (pre-assessment clinic) λίγες ημέρες πριν την διενέγεια της εξέτασης. Ελέγχουμε τον καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση και σε συνεννόηση με τον παραμπέμποντα καρδιολόγο χορηγούμε αγωγή για την προετοιμασία.

Δεν χρειάζεται να διακόψετε ή να τροποποιήσετε την φαρμακευτική σας αγωγή. Επιτρέπεται η λήψη ελαφρού γεύματος, χωρίς όμως την κατανάλωση καφέ ή τσαγιού ή καπνίσματος για τις τελευταίες τέσσερις ώρες πριν την εξέταση. Τα μόνα φάρμακα για τα οποία πρέπει, πριν την εξέταση, να ενημερώσετε το κέντρο είναι του θυρεοειδούς και του σακχάρου.