Αξονική Τομογραφία - Affidea Ελλάδος

Αξονική τομογραφία (Computed Tomography) είναι μια τεχνική σάρωσης που χρησιμοποιεί ακτίνες Χ και μας δίνει εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες του σώματος. Μια αξονική τομογραφία μπορεί να δώσει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με πολλά μέρη του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των πνευμόνων, των οστών, των μαλακών ιστών, της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση και την παρακολούθηση πολλών περιπτώσεων.

 

Αξονική τομογραφία (Computed Tomography) είναι μια τεχνική σάρωσης που χρησιμοποιεί ακτίνες Χ και μας δίνει εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες του σώματος. Μια αξονική τομογραφία μπορεί να δώσει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με πολλά μέρη του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των πνευμόνων, των οστών, των μαλακών ιστών, της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση και την παρακολούθηση πολλών περιπτώσεων.

Κατά την εξέταση μπορεί να κριθεί απαραίτητη η ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού μέσου ώστε να απεικονιστεί με περισσότερη λεπτομέρεια η περιοχή που σαρώνεται. Για ορισμένες εξετάσεις, όπως αυτή της κοιλιάς, θα σας ζητηθεί να πιείτε κάποια σκιαγραφική ουσία, ώστε να απεικονιστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το στομάχι και το έντερό σας.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα σας ζητηθεί να ξαπλώσετε. Ο ακτινολόγος θα μπορεί να σας παρατηρεί καθ΄όλη τη διάρκεια της εξέτασης και θα είναι σε θέση να σας ακούσει σε περίπτωση που επιθυμείτε να μιλήσετε μαζί του/της. Οι πληροφορίες που θα ληφθούν από το μηχάνημα θα σταλούν σε υπολογιστή ο οποίος τις επεξεργάζεται και τις αναλύει περαιτέρω, ανασυνθέτοντας λεπτομερείς εικόνες του σώματός σας.

Η Αξονική Τομογραφία είναι μία γρήγορη διαδικασία. Ανάλογα και με το είδος της τομογραφίας που απαιτείται, η όλη διαδικασία συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου προετοιμασίας, θα διαρκέσει περίπου 15 λεπτά

Ο ακτινολόγος θα αναλύσει την εξέταση και θα συντάξει λεπτομερή έκθεση με τα αποτελέσματα για τον κλινικό ιατρό σας. Τα αποτελέσματα θα είναι έτοιμα εντός 24 ωρών από την πραγματοποίηση της εξέτασης.