Υπερηχογράφημα Ήπατος - Ελαστογραφία - Affidea Ελλάδος

Ένα μεγάλο ποσοστό των καθημερινών Υπερηχογραφικών εξετάσεων αφορά στη μελέτη της άνω κοιλίας και ιδιαίτερα του ήπατος. Όχι σπάνια, στις εξετάσεις αυτές απεικονίζονται εστιακές ηπατικές αλλοιώσεις, είτε ως τυχαίο εύρημα είτε στο πλαίσιο τακτικής παρακολούθησης.

Παρόλο που συχνά ο χαρακτηρισμός των αλλοιώσεων δεν γίνεται με το Υπερηχογράφημα, αλλά ο ασθενής παραπέμπεται για περαιτέρω μελέτη με αξονική ή μαγνητική τομογραφία ή βιοψία, υπάρχουν περιπτώσεις όπου το Υπερηχογράφημα θέτει την τελική διάγνωση. Σε αυτό βοηθά και η μελέτη της αγγείωσής τους με την τεχνική του Doppler, και τελευταία, και η χρήση των υπερηχογραφικών σκιαγραφικών ουσιών.

Άρα, το Υπερηχογράφημα παραμένει η εξέταση πρώτης εκλογής στις περισσότερες περιπτώσεις, λόγω της απουσίας ακτινοβολίας, της εξαιρετικής διαθεσιμότητας, του σχετικά χαμηλού κόστους και της ελάχιστης απαιτούμενης προετοιμασίας για τον εξεταζόμενο, έχοντας ως μοναδικό μειονέκτημα την προαπαιτούμενη ικανότητα και εμπειρία του εξεταστή.

Μια πρωτοποριακή εξέλιξη στον τομέα της Υπερηχογραφίας είναι η χρήση σκιαγραφικών μέσων με τα οποία μπορούμε σε πραγματικό χρόνο να παρακολουθήσουμε την αιμοδυναμική συμπεριφορά εστιακών αλλοιώσεων του ήπατος. Έτσι, ανιχνεύεται και χαρακτηρίζεται μια βλάβη στο ήπαρ, ιδίως σε δύσκολους ασθενείς, όπως οι παχύσαρκοι με μεγάλη λιπώδη διήθηση.

Σε εστιακές αλλοιώσεις, όπως αιμαγγειώματα, οζώδεις υπερπλασίες, ηπατοκυτταρικά καρκινώματα και μεταστάσεις που έχουν τυπική αιμοδυναμική συμπεριφορά, αρκεί ένα Υπερηχογράφημα με χρήση σκιαγραφικού για να χαρακτηρισθεί η βλάβη.

Από τα Υπερηχογραφήματα ήπατος που γίνονται παγκόσμια, το 47% των περιστατικών παραμένουν αχαρακτήριστα, ενώ όταν ακολουθήσει Υπερηχογράφημα με σκιαγραφικό, το ποσοστό των αχαρακτήριστων πέφτει στο 9%, οπότε αυτά τότε οδεύουν για έλεγχο με αξονική ή μαγνητική.

Συστήνεται να προηγείται επικοινωνία με το Διαγνωστικό Κέντρο που θα επισκεφθείτε για διευκρινίσεις επί της προετοιμασίας, καθώς δύναται να διαφοροποιείται βάσει ιστορικού του ασθενούς.

Για το υπερηχογράφημα ήπατος – χοληφόρων – χοληδόχου κύστεως απαιτείται επαρκής νηστεία (6-8 ωρών) προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη έκπτυξη και βέλτιστη απεικόνιση της χοληδόχου κύστης.

 

Δεν απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια.

 

Σε περίπτωση ύπαρξης απεικονιστικού ιστορικού (παλαιότεροι σχετικοί υπερηχογραφικοί έλεγχοι, αξονικές τομογραφίες κ.λπ.), είναι σημαντικό να διατίθεται κατά την επίσκεψή σας στο ιατρείο προκειμένου να γίνεται συγκριτικός έλεγχος και συσχέτιση. Η τεκμηρίωση νέων ευρημάτων είναι δυνατόν να τροποποιήσει τη θεραπεία ή τον περαιτέρω χειρισμό εκ μέρους του θεράποντος ιατρού.