Υπερηχογράφημα Μαστών - Ελαστογραφία - Affidea Ελλάδος

Η Ελαστογραφία είναι μια πιο εξελιγμένη μορφή υπερήχων με τη βασική αρχή ότι, εξασκώντας πίεση άνωθεν της βλάβης, μπορεί να μετρηθεί η ελαστικότητά της σε σχέση με παρακείμενο φυσιολογικό ιστό, και έτσι μπορεί ο ειδικός ιατρός να χαρακτηρίσει μια βλάβη κακοήθεια ή όχι.

Το απλό τρισδιάστατο Υπερηχογράφημα δίνει ικανές πληροφορίες για την συμπαγή ή κυστική μορφολογία της βλάβης, την αιμάτωσή της και τα όριά της, εάν είναι δηλαδή σαφή, γεγονός που συνήθως αντιστοιχεί σε καλοήθεια, ή ασαφή, που αντιστοιχεί τις περισσότερες φορές σε κακοήθεια.

Υπάρχουν όμως και βλάβες, οι οποίες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν με σαφήνεια από τον ακτινολόγο και εδώ είναι πολύ σημαντική η χρήση της Ελαστογραφίας.

Όταν ο ακτινολόγος εξειδικεύεται στον υπερηχογραφικό έλεγχο του μαστού και χαρακτηρίζει τη βλάβη BIRADS 5 (δηλαδή κακοήθεια) ή 4β, 4c (πολύ ύποπτη για κακοήθεια), τότε δεν χρειάζεται η Ελαστογραφία, γιατί έτσι κι αλλιώς η ασθενής θα υποβληθεί σε βιοψία.
Εάν ,όμως, η βλάβη έχει χαρακτηριστεί BIRADS 3 (δηλαδή καλοήθεια) ή BIRADS 4a (δηλαδή ύποπτη, αλλά μάλλον καλοήθεια), τότε είναι απόλυτη ένδειξη ότι η ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε Ελαστογραφία για τον καλύτερο χαρακτηρισμό της βλάβης και την επιβεβαίωση της καλοήθειας, έτσι ώστε να υποβληθεί μόνο σε διαδερμική βιοψία με βελόνα (core biopsy) και όχι σε χειρουργική επέμβαση.