Γαστρεντερολογικό - Ενδοσκοπικό Ιατρείο - Affidea Ελλάδος

Το υπερσύγχρονο Γαστρεντερολογικό – Ενδοσκοπικό Τμήμα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που αφορούν κυρίως στη διάγνωση των νοσημάτων του πεπτικού συστήματος με την διενέργεια ενδοσκοπήσεων του ανώτερου και κατώτερου πεπτικού σωλήνα.
Το Τμήμα είναι στελεχωμένο με έμπειρους και εξειδικευμένους γαστρεντερολόγους και άρτια εκπαιδευμένο βοηθητικό προσωπικό. Καλύπτει τις ανάγκες όλων των εξωτερικών ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν τόσο σε γαστροσκόπηση ή κολονοσκόπηση όσο και σε γαστρεντερολογική εξέταση σαν Εξωτερικό Ιατρείο.

Ιατρικός εξοπλισμός τεχνολογίας αιχμής

Τα τελευταίου τύπου ενδοσκόπια της PENTAX αποτελούν την τελευταία εξέλιξη της ψηφιακής ενδοσκόπησης παγκοσμίως και εφαρμόζονται για πρώτη φορά στη χώρα μας στο Τμήμα μας. Η επεξεργασία της εικόνας με το σύστημα της PENTAX i-scan (Full High Definition) παρέχει ψηφιακή ενδοσκόπηση με χρωμοενδοσκόπηση για βέλτιστη εικόνα.

Η υψηλής ανάλυσης εικόνα επιτρέπει την λεπτομερέστατη ανάλυση των ευρημάτων και ως εκ τούτου την πληρέστερη εκτίμηση της πάθησης του πεπτικού και ιδιαίτερα της ανάδειξης των πολυπόδων.

Ο καθαρισμός επιτελείται με τα νεότατου τύπου ειδικά πλυντήρια, που φτάνουν έως το επίπεδο της αποστείρωσης.

Οι ενδοσκοπήσεις εκτελούνται κατά κανόνα μετά από ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων, με αποτέλεσμα να γίνονται εξαιρετικά άνετες, ανώδυνες και με μεγάλη ασφάλεια.