Καρδιολογικό Ιατρείο - Affidea Ελλάδος

Είναι εξοπλισμένο με Υπερηχοκαρδιογράφο με πλήρη καρδιολογικά διαγνωστικά προγράμματα και προηγμένες απεικονιστικές τεχνικές που προσφέρουν απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας της καρδιάς και αιμοδυναμικές πληροφορίες της καρδιακής λειτουργίας τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά.

Στο Τμήμα εκτελείται δοκιμασία κόπωσης, triplex καρδιάς, τοποθέτηση holter καρδιακού ρυθμού και αρτηριακής πίεσης και ηλεκτροκαρδιογραφικός έλεγχος (ηλεκτροκαρδιογράφημα).