Νευρολογικό Ιατρείο - Affidea Ελλάδος

Στο Νευροφυσιολογικό Ιατρείο πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

Ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓ)

Το Ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓ) είναι μία διαγνωστική εξέταση, η κατεξοχήν εξέταση του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος, που ελέγχει την λειτουργία των μυών και των νεύρων.

Το ΗΜΓ είναι χρήσιμο για τη διάγνωση παθήσεων, όπως μυοπάθειες, παγιδευτικά σύνδρομα, ριζοπάθειες, νευρίτιδες, κ.ά.

Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ)

Το Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) είναι μια διαγνωστική εξέταση ανώδυνη και αναίμακτη, στην οποία καταγράφεται η ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου και πραγματοποιείται με τοποθέτηση επιφανειακών ηλεκτροδίων.

Η εξέταση πραγματοποιείται για την διάγνωση παθήσεων λειτουργίας του εγκεφάλου και κυρίως και για την διερεύνηση και ταξινόμηση των επιληψιών.

Στο Iατρείο παρέχεται η δυνατότητα συνταγογράφησης εξετάσεων.