Πνευμονολογικό Ιατρείο - Affidea Ελλάδος

Το Πνευμονολογικό Ιατρείο παρέχει υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές, διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες σε ασθενείς με νοσήματα των πνευμόνων και γενικότερα της αναπνοής, όπως

· Κλινική εξέταση

· Σπιρομέτρηση

· Αέρια Αίματος
· Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο
· Νυχτερινή Οξυμετρία
· Δερμοαντίδραση Mantoux
· Ιατρείο διακοπής καπνίσματος
· Καρκίνος πνεύμονα
· ΧΑΠ – Άσθμα
· Λοιμώξεις αναπνευστικού
· Διάμεσες Πνευμονοπάθειες

ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Αξιολογούν την κατάσταση της οξυγόνωσης και της οξεοβασικής ισορροπίας, δηλαδή όταν υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή, σε ασθενείς που κάνουν χρήση οξυγόνου και σε οξείες ή χρόνιες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν την αναπνοή (π.χ. νεφρική, καρδιακή ανεπάρκεια, ΧΑΠ, άσθμα).