Τομοσύνθεση - Affidea Ελλάδος

Η τρισδιάστατη (3D) μαστογραφία ή αλλιώς Τομοσύνθεση, αποτελεί εξέλιξη της κλασικής ψηφιακής μαστογραφίας, η οποία έχει επικρατήσει τα προηγούμενα χρόνια ως το σημαντικό εργαλείο για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Μέχρι σήμερα η κλασική ψηφιακή μαστογραφία, κατά τη διάρκεια της οποίας λαμβάνονται 2 στατικές λήψεις με πίεση σε κάθε μαστό και με την ακτινολογική λυχνία να παραμένει ακίνητη, έχει βοηθήσει σημαντικά στην πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Παρ’ όλα αυτά όμως η διαγνωστική της ακρίβεια περιορίζεται από το φαινόμενο επιπροβολής – επικάλυψης των ινοαδενικών στοιχείων, λόγω του οποίου, μια ενδεχόμενη βλάβη μπορεί να “κρύβεται“ ή και αντιθέτως να “αναδεικνύεται” βλάβη χωρίς να υπάρχει πραγματικά.

Στην τρισδιάστατη (3D) μαστογραφία ελαττώνεται σημαντικά το φαινόμενο της επιπροβολής. Στην Τομοσύνθεση η ακτινολογική λυχνία περιστρέφεται σε ένα τόξο 15° λαμβάνοντας 15 τομές χαμηλής δόσης (συνολικής δόσης παρόμοιας της κλασσικής ψηφιακής μαστογραφίας), οι οποίες στη συνέχεια ανασυντίθενται μέσω υπολογιστή, σε 50-60 εικόνες του 1χιλ. για κάθε λήψη, ανάλογα με το πάχος του μαστού.

Με αυτό τον τρόπο δίδεται η δυνατότητα στον ιατρό ακτινολόγο να διαβάσει την εξέταση τομή – τομή και να διακρίνει ευκρινέστερα τους φυσιολογικούς ιστούς και τις πολύ μικρές βλάβες οι οποίες μπορει να μην είχαν απεικονιστεί καταλληλα στην κλασσική ψηφιακή μαστογραφία.

 

  • Αυξάνει τη διαγνωστική ακρίβεια από 29 έως και 41% σε σχέση με την ψηφιακή μαστογραφία, όσο αφορά την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού (διηθητικού και μη)
  • Ελαττώνει κατά 20%-40% τις πιθανότητες ψευδώς θετικήςή ψευδώς αρνητικής διάγνωσης
  • Λιγότερες επαναλήψεις και συμπληρωματικέςλήψεις εξετάσεων
  • Λιγότερες βιοψίες
  • Καλύτερη ανάλυση των ορίων και της εκτασης της βλάβης
  • Ακριβής εντοπισμός της βλάβης και πιο εύκολη συσχέτιση αυτής με τον υπέρηχο και τη μαγνητική μαστογραφία
  • Βοηθά στην καλύτερη διάκριση των μικροαποτιτανώσεων
  • Μικρότερη πίεση στους μαστούς, καθιστώντας την πλέον ανεκτή στις περισσότερες γυναίκες
  • Μπορεί να συμπληρώσει μία ψηφιακή μαστογραφία σε περιπτώσεις που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση ενός ευρήματος

Όλες οι γυναίκες μπορεί να ωφεληθούν από την τρισδιάστατη (3D) μαστογραφία – Τομοσύνθεση. Αυξημένη διαγνωστική ικανότητα έχει διαπιστωθεί σε όλους τους τύπους μαστών, λιπώδεις έως πολύ πυκνούς μαστούς.

Για πρώτη φορά συστήνεται από το Εθνικό Δίκτυο Καρκίνου στις ΗΠΑ, στους κλινικούς ιατρούς να συμπεριλάβουν την Τομοσύνθεση – τρισδιάστατη ψηφιακή μαστογραφία – σαν πρώτη εξέταση στη μελέτη του μαστού και όχι σαν συμπληρωματική στην ψηφιακή μαστογραφία, με την προϋπόθεση όμως της δυνατότητας συνθετικής ανασύνθεσης (C VIEW) για χαμηλή δόση ακτινοβολίας, όπως στο συγκεκριμένο μαστογράφο της HOLOGIC της Affidea.

Σύμφωνα με τις πρόσφατα δημοσιευμένες πολυκεντρικές μελέτες η δόση ακτινοβόλησης παραμένει σε χαμηλά επίπεδα όπως και στην κλασσική ψηφιακή μαστογραφία.Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με τα μηχανήματα Τομοσύνθεσης τελευταίας γενιάς, όπως το Dimensions της Hologic,το οποίο μέσω της τεχνολογίας COMBO MODE μπορεί να ανασυνθέσει (μεταμορφώσει) την τρισδιάστατη εικόνα σε φιλμ 2D, καθιστώντας αχρείαστη τη διενέργεια συμπληρωματικής 2D μαστογραφίας, όπως γινόταν σε παλαιότερα μηχανήματα. Έτσι η εξεταζόμενη πραγματοποιεί ταυτόχρονα και μία κλασσική ψηφιακή 2D μαστογραφία χωρίς επιπλέον ακτινοβόληση, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται και ακριβέστερη διάγνωση. Παράλληλα, η ασθενήςδεν ταλαιπωρείται από τις επαναλαμβανόμενες συμπιέσεις, όπως συμβαίνει σε άλλα συστήματα, ενώ ο συνολικός χρόνος ελαχιστοποιείται (4 δευτερόλεπτα η κάθε λήψη).

Οι γυναίκες που αποφεύγουν την εξέταση από το φόβο της ακτινοβολίας, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η δόση της μαστογραφίας είναι παρόμοια με την ακτινοβολία που λαμβάνουμε από τις τροφές μέσα σε ένα χρόνο ή όση δεχόμαστε από την ηλιοθεραπεία στο ίδιο διάστημα.