Bία και παρενόχληση στην εργασία - Affidea Ελλάδος

Bία και παρενόχληση στην εργασία

Τα διαγνωστικά κέντρα Affidea τηρούν όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης, όπως αυτά εξειδικεύονται κατωτέρω.

Σκοπός της πολιτικής πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση.

Τα διαγνωστικά κέντρα Affidea δηλώνουν ότι σέβονται και αναγνωρίζουν το δικαίωμα κάθε εργαζομένου/ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχονται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο και αν αυτή προέρχεται, ακόμη και αν (μάλιστα, πολύ περισσότερο στην περίπτωση αυτή) ασκεί εργοδοτικά καθήκοντα και εξουσίες.

Τονίζεται δε ότι οποιαδήποτε παρενοχλητική συμπεριφορά, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, δεν είναι ανεκτή και σε περίπτωση εκδήλωσης τέτοιας συμπεριφοράς ενεργοποιούνται πειθαρχικές διαδικασίες κατά οποιουδήποτε ατόμου, ανεξαρτήτως της θέσης του στις εταιρείες.

Σχετικώς, τονίζεται ότι η συναινετική, φιλική, ακόμη και ερωτική συμπεριφορά δεν αφορά τις εταιρείες και δεν αποθαρρύνεται, με την προϋπόθεση ότι εξαιτίας της ή εξ αφορμής της δεν διαταράσσεται η εργασιακή ειρήνη, τα χρηστά περί εργασιακής και εν γένει κοινωνικής ευπρέπειας ήθη και έθιμα, αλλά και η αγαστή συνεργασία μεταξύ όλων των εργαζομένων ανεξαρτήτως της ιεραρχικής τους θέσης σε αυτήν. Οποιαδήποτε δε μορφή παρενόχλησης, πολύ δε περισσότερο βίας, δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή από οποιονδήποτε και αν προέρχεται, ήτοι από πρόσωπα με διευθυντικά καθήκοντα και εν γένει εργοδοτικές εξουσίες, υπαλλήλους, πελάτες, προμηθευτές και ούτω καθεξής. Ακόμη δε και συμπεριφορές που κατ’ αρχήν δύνανται να θεωρηθούν αθώες (π.χ. βλέμματα, αστεία), εφόσον φέρουν σε δύσκολη θέση τον δέκτη και είναι ανεπιθύμητες από αυτόν, θα αντιμετωπίζονται ως μορφές παρενόχλησης και βίας, με αυστηρές κυρώσεις από την πλευρά μας. Εν γένει, οι εταιρείες μας είναι αποφασισμένες να αποτρέψουν με κάθε δυνατό τρόπο την δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού εργασιακού περιβάλλοντος για οποιονδήποτε εργαζόμενο αυτών και εν γένει απασχολούμενο για λογαριασμό τους.

Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και την κατ’ εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021.

 

Α. Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

 

α) Εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία:

Δεδομένου ότι οι εταιρείες AFFIDEA παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι περισσότεροι απασχολούμενοι (ανεξαρτήτως της νομικής μορφής απασχόλησής τους), εκτός από την μεταξύ τους συναναστροφή στον αυτό χώρο εργασίας, έρχονται σε επαφή και με ευρύτερο κοινό (πελάτες, προμηθευτές κ.ο.κ.). Οι εκτιμώμενοι σχετικοί κίνδυνοι βίας και παρενόχλησης (ανεξάρτητα και ασχέτως εάν αυτοί προέρχονται από διευθυντές, προϊσταμένους, συναδέλφους ή πελάτες) παρατίθενται κατωτέρω:

 • Εν γένει, οποιαδήποτε μορφή συμπεριφοράς, η οποία είναι ανεπιθύμητη στον/στην αποδέκτη/-τρια και δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό ή προσβλητικό περιβάλλον. Ακολουθεί ενδεικτική (και σε καμία περίπτωση περιοριστική) απαρίθμηση μορφών συμπεριφοράς που υπό τις ευθύς ως άνω προϋποθέσεις δύνανται να συνιστούν περιπτώσεις βίας και παρενόχλησης στην εργασία, όπως
 • Επίμονα, ακατάλληλα, λάγνα/άσεμνα βλέμματα, σεξουαλικές κινήσεις/χειρονομίες ή ήχοι (π.χ. σφύριγμα).
 • Σεξουαλικά/σεξιστικά σχόλια και προσβλητικές ερωτήσεις για την εξωτερική εμφάνιση, σεξουαλικά/προσβλητικά αστεία, σεξουαλικά σχόλια για την ενδυμασία ή την ανατομία της/του εργαζομένης/-ου.
 • Αδιάκριτες και προσβλητικές ερωτήσεις για την ιδιωτική ζωή, αφήγηση ιστοριών σεξουαλικού/ σεξιστικού περιεχομένου.
 • Καύχημα για τη σεξουαλική ικανότητα ή διάδοση σεξουαλικών φημών (συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου ως μέσου).
 • Γενικεύσεις με σεξιστικά σχόλια και συμπεριφορές που εκφράζουν αρνητικές και υποβιβαστικές αντιλήψεις για τις γυναίκες ή για οποιονδήποτε εργαζόμενο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα (π.χ. λόγω ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού, φυλής ή εθνικότητα).
 • Επίμονα τηλεφωνήματα, γραπτά μηνύματα, επιστολές, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και επικοινωνία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Ερωτικά ποιήματα και γράμματα.
 • Αισχρές/προσβλητικές επιστολές, σημειώσεις και προσκλήσεις.
 • Χάδια, άγγιγμα, αγκαλιές, φιλιά κ.λ.π., εισβολή στον προσωπικό χώρο (παρεμπόδιση ατόμου ή παρεμπόδιση κινήσεων).
 • Χειρονομίες με σεξουαλικά υπονοούμενα, ανάρμοστο ή εκφοβιστικό κοίταγμα, επίδειξη σεξουαλικά ανάρμοστων εικόνων ή βίντεο, σεξουαλικά υπαινικτικά ή προσβλητικά βλέμματα και σφυρίγματα.
 • Προβολή ή κυκλοφορία πορνογραφίας, εικόνων με σεξουαλικό περιεχόμενο ή κινουμένων σχεδίων ή άλλων εικόνων με σεξουαλικό περιεχόμενο.
 • Επαναλαμβανόμενες προσκλήσεις για κοινωνικές εξόδους, οι οποίες πλέον φέρουν σε δύσκολη θέση τον δέκτη τους.
 • Ανεπιθύμητες ερωτικές προτάσεις που είναι ακατάλληλες και δυσάρεστες.
 • Απαίτηση από ένα άτομο να ντύνεται με σεξουαλικό ή με συγκεκριμένο έμφυλο τρόπο.
 • Πατερναλιστική συμπεριφορά με βάση το φύλο.
 • Πίεση και ανήθικες προτάσεις για σεξουαλική δραστηριότητα με την υπόσχεση της ανταμοιβής/ανταλλάγματος (π.χ. προαγωγής, μισθολογικής αύξησης, παραμονής στην θέση εργασίας κ.ο.κ.), οι οποίες εν ολίγοις συνιστούν σεξουαλική δωροδοκία.
 • Πίεση και ανήθικες προτάσεις για σεξουαλική δραστηριότητα με την απειλή κυρώσεων/τιμωρίας, οι οποίες εν ολίγοις συνιστούν σεξουαλικό εξαναγκασμό.
 • Ανεπιθύμητη σεξουαλική πρόθεση και συμπεριφορά (σωματική ή/και λεκτική) του δράστη, η οποία δημιουργεί ένα προσβλητικό, ταπεινωτικό, εχθρικό περιβάλλον εργασίας για την/τον αποδέκτρια/-δέκτη και ειδικότερα, η οποία ενδέχεται να δυσκολεύει την εργασία της/του, να δυσχεραίνει την απόδοσή της/του, να διαταράσσει τις σχέσεις της/ του ή να παρεμποδίζει την ανέλιξή της/του.
 • Σεξουαλική επιβολή ή/και επίθεση (π.χ. βιασμός).

 

β) Μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς.

 • Υπόδειξη αυστηρής σύστασης προς όλους τους παρευρισκόμενους στον χώρο εργασίας (διευθυντές, προϊσταμένους, απασχολουμένους με οποιοδήποτε εργασιακό καθεστώς, προμηθευτές, ακόμη και πελάτες) για την προώθηση και διαφύλαξη ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, όπου ο απόλυτος σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην προσωπικότητα του ατόμου, η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια είναι βασικές αξίες και συγχρόνως θεμελιώδεις υποχρεώσεις όλων.
 • Ενθάρρυνση της με οποιονδήποτε τρόπο ανοικτής επικοινωνίας του δέκτη οιασδήποτε μορφής παρενόχλησης και βίας, με τον εργοδότη, τους προϊσταμένους και τους συναδέλφους.
 • Εγγύηση περί αντικειμενικής και ψύχραιμης εξέτασης των οποιωνδήποτε τυχόν καταγγελιών.
 • Διαβεβαίωση περί απουσίας επιβολής αντιποίνων εις βάρος του καταγγέλλοντος εκ μέρους τόσο της επιχείρησης, όσο και των διευθυντών, προϊσταμένων, συναδέλφων, προμηθευτών, ακόμη και πελατών.
 • Συνεργασία με ειδικώς καταρτισμένους επαγγελματίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενική, αμερόληπτη, αλλά και αποτελεσματική διαχείριση αναφορών/καταγγελιών.
 • Εκπαίδευση των εργαζομένων στις διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών βίας/παρενόχλησης οποίους ο εργοδότης θα αναθέσει τα σχετικά καθήκοντα.
 • Αξιολόγηση σε τακτική βάση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων προληπτικών μέτρων και των μέτρων αντιμετώπισης και αναθεώρηση- επικαιροποίηση της εκτίμησης κινδύνων και των προαναφερόμενων μέτρων.
 • Πρόβλεψη αυστηρών πειθαρχικών κυρώσεων, αλλά και μέτρων αντιμετώπισης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί η τέλεση από οποιονδήποτε εργαζόμενο και ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος απασχόλησής του, αλλά και ιεραρχικής θέσης του στην επιχείρηση, και συγκεκριμένα, αναλόγως της βαρύτητας της πράξης και της κατ’ εξακολούθηση ή όχι τέλεσης αυτής, όπως: α) επίπληξη, β) έγγραφη σύσταση, γ) αλλαγή τόπου ή/και χρόνου, ακόμη και θέσης εργασίας, δ) απασχόληση του καταγγελλόμενου με τηλεργασία ή εξ αποστάσεως εργασία αναλόγως προς τη φύση των καθηκόντων, ε) καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή απασχόλησης ως ύστατη λύση (ultimum refugium).
 • Καθοδήγηση και υποστήριξη στα θύματα βίας και παρενόχλησης ή στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας για την επανένταξή τους στο χώρο εργασίας.
 • Ειδικότερα, χορήγηση σε αυτά τριήμερης άδειας μετ’ αποδοχών, εφόσον αποδειχθεί ότι υπέστησαν βία ή/και παρενόχληση, ιδιαιτέρως σοβαρή που να καθιστά αντικειμενικά δυσχερή την εργασία τους με αίσθημα ασφάλειας, με σκοπό την ομαλή επιστροφή τους στον εργασιακό χώρο.
 • Διασφάλιση επαρκούς φωτισμού στους χώρους της εργασίας.
 • Αξιολόγηση σε τακτική βάση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων προληπτικών μέτρων και των μέτρων αντιμετώπισης και αναθεώρηση/επικαιροποίηση της εκτίμησης των κινδύνων και των μέτρων.

 

γ) Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού

Τα διαγνωστικά κέντρα Affidea:

 • δεσμεύονται να παρέχουν στο προσωπικό ενημέρωση και πληροφορίες σε προσβάσιμες μορφές, ανάλογα με την περίπτωση, για τους κινδύνους βίας και παρενόχλησης, καθώς και για τα σχετιζόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας, για τις διαδικασίες που υφίστανται σε επίπεδο επιχείρησης και για τις δυνατότητες που δίνονται από το νόμο σε περίπτωση τέτοιων περιστατικών.
 • θα οργανώνουν στοχευμένες συναντήσεις προσωπικού για τη συζήτηση σχετικών θεμάτων και την έγκαιρη αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων.
 • θα πραγματοποιούν σεμινάρια στο σύνολο των εργαζομένων με ειδικώς καταρτισμένους επαγγελματίες πάνω στα ζητήματα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών βίας και παρενόχλησης.

 

δ) Πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη, καθώς και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία

 • Σε περίπτωση που ένα πρόσωπο θίγεται από περιστατικό βίας ή παρενόχλησης κατά την πρόσβαση σε απασχόληση, κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης ή ακόμη και αν η σύμβαση ή σχέση εργασίας στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι εκδηλώθηκε το περιστατικό ή η συμπεριφορά έχει λήξει, έχει δικαίωμα: α) δικαστικής προστασίας, β) προσφυγής, υποβολής καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της, γ)αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του, καθώς και δ) καταγγελίας εντός της επιχείρησης σύμφωνα με την κείμενη πολιτική διαχείρισης των καταγγελιών, της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, όταν προκύπτει αναφορά ή καταγγελία τέτοιας συμπεριφοράς εντός της επιχείρησης, το θιγόμενο πρόσωπο διατηρεί κάθε δικαίωμά του να προσφύγει σε κάθε αρμόδια Αρχή.
 • Προς διευκόλυνση δε των εργαζομένων και εν γένει οιουδήποτε θιγομένου προσώπου παρατίθενται τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων φορέων προστασίας από τυχόν περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία:

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
metoogreece.gr/ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ, ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥΣ https://metoogreece.gr/
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΔΟΠΙΦ) https://isotita.gr/

https://womensos.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΘΙ) https://www.kethi.gr/
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ https://www.synigoros.gr/?i=equality.el
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ https://www.sepe.gov.gr/
ΔΙΩΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ https://cyberalert.gr/
ΑΔΕΔΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ https://adedy.gr/γραμματεία-ισότητας/
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΓΣΕΕ https://www.kepea.gr/
ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕ https://www.inegsee.gr/diktio-ipiresion-pliroforisis-simvouleftikis-ergazomenon-anergon/
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ https://www.isotita.imegsevee.gr/

 

 

 

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 15900
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15512

(εργάσιμες ημέρες, 09:00-15:00)

ΔΙΩΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 11188
ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ 100
ΓΡΑΜΜΗ SOS ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ/ΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ 1056

 

 • Οποιοσδήποτε απασχολούμενος εντός της επιχείρησης, με οποιοδήποτε συμβατικό καθεστώς, προβαίνει σε οιαδήποτε πράξη βίας ή παρενόχλησης κατά την διάρκεια ή εξ αφορμής της εργασίας του, θα υποστεί κάθε αναγκαίο και πρόσφορο, ανάλογα με την βαρύτητα και την συχνότητα της πράξης του, μέτρο, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω : α) επίπληξη, β) έγγραφη σύσταση, γ) αλλαγή τόπου ή/και χρόνου, ακόμη και θέσης εργασίας, δ) απασχόληση του καταγγελλόμενου με τηλεργασία ή εξ αποστάσεως εργασία αναλόγως προς τη φύση των καθηκόντων, ε) καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή απασχόλησης ως ύστατη λύση (ultimum refugium).
 • Κάθε πρόσωπο που υφίσταται περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε βάρος του, έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από τον εργασιακό χώρο για εύλογο χρόνο, χωρίς στέρηση μισθού ή άλλη δυσμενή συνέπεια, εφόσον κατά την εύλογη πεποίθησή του υφίσταται επικείμενος σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του. Στην περίπτωση αυτή, ο αποχωρών υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως την επιχείρηση υπό την εργοδοτική ιδιότητά της εγγράφως, όπως άλλωστε προβλέπεται στον νόμο, αναφέροντας το περιστατικό βίας και παρενόχλησης και τα περιστατικά που αιτιολογούν την πεποίθησή του ότι επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του. Εφόσον δεν υφίσταται ή έχει παύσει να υφίσταται ο κίνδυνος και το θιγόμενο πρόσωπο αρνείται να επιστρέψει στον εργασιακό χώρο, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμά της, όπως αυτό προβλέπεται από τον νόμο, να προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας με αίτημα την επίλυση της διαφοράς.
 • Εφόσον αποδειχθεί ότι οποιοδήποτε πρόσωπο που ασκεί εργοδοτικά και διευθυντικά καθήκοντα και εξουσίες παραβιάζει την απαγόρευση βίας και παρενόχλησης επαπειλούνται από την κείμενη νομοθεσία διοικητικές και αστικές κυρώσεις.
 • Απαγορεύεται και είναι άκυρη η καταγγελία ή η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της έννομης σχέσης στην οποία στηρίζεται η απασχόληση, καθώς και κάθε άλλη δυσμενής μεταχείριση του θιγομένου προσώπου από περιστατικό ή συμπεριφορά βίας ή παρενόχλησης, εφόσον συνιστά εκδικητική συμπεριφορά ή αντίμετρο λόγω μη ενδοτικότητας του εργαζομένου σε σεξουαλική ή άλλη παρενόχληση σε βάρος του ή όταν γίνεται ως αντίδραση του εργοδότη ή προσώπου που ασκεί εργοδοτικά καθήκοντα και εξουσίες σε διαμαρτυρία, καταγγελία, μαρτυρία ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια προσώπου εργαζομένου, επαγγελματικά καταρτιζόμενου, ή εκπροσώπου του, στο χώρο της επιχείρησης ή επαγγελματικής κατάρτισης, ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρχής για περιστατικό βίας και παρενόχλησης.
 • Νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων, συμπεριλαμβανομένων συνδικαλιστικών οργανώσεων, εφόσον δικαιολογούν σχετικό έννομο συμφέρον και διαθέτουν γραπτή συναίνεση του θιγόμενου προσώπου έχουν δικαιώματα συμμετοχής σε διεξαγωγή εργατικής διαφοράς ενώπιον του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, σε διοικητική διαδικασία ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη, καθώς και σε εργατική δίκη. Ο θιγόμενος μπορεί σε κάθε περίπτωση να παρέμβει ή και να ματαιώσει τη διαδικασία.
 • Προς διαφύλαξη του δικαιώματος του θιγομένου προσώπου για προστασία τόσο ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών φορέων όσο και ενώπιον της Δικαιοσύνης προβλέπεται δικονομικώς η μετακύλιση του δικονομικού βάρους απόδειξης. Πιο συγκεκριμένα δεν είναι ο καταγγέλλων εκείνος που οφείλει να αποδείξει το καταγγελλόμενο περιστατικό ή συμπεριφορά βίας ή παρενόχλησης, αλλά ο καταγγελλόμενος ότι τέτοιο περιστατικό ή συμπεριφορά δεν συνέβη στην πραγματικότητα.
 • Προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία διαδικασία αναφοράς ή καταγγελίας περιστατικών βίας ή παρενόχλησης, την οποία υποχρέωση οι εταιρείες μας σέβονται απόλυτα και για τον λόγο αυτό έχουν ήδη προβλέψει, σχεδιάσει και εφαρμόζουν σχετική διαδικασία, η οποία προσδιορίζεται επακριβώς κατωτέρω.

 

ε) Ορισμός προσώπου αναφοράς («συνδέσμου») για την καθοδήγηση και ενημέρωση των εργαζομένων αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Οι εταιρείες AFFIDEA σεβόμενες και συμμορφούμενες με τις υποχρεώσεις τους που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία ορίζουν ως πρόσωπο αναφοράς («σύνδεσμο») την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία  «PRIVACY ADVOCATE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «PRIVACY ADVOCATE», που εδρεύει στο Κολωνάκι, Πατριάρχου Ιωακείμ 7, 10675, Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενη (εφεξής «ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ»). Σημειώνεται ότι ο ρόλος του είναι ενημερωτικός: έγκειται στο να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως εάν του απευθύνονται με αφορμή περιστατικό ή καταγγελία για περιστατικό βίας και παρενόχλησης ή όχι. Η πρόσβαση των εργαζομένων στο πρόσωπο αναφοράς είναι εύκολη και άμεση και προς τούτο προβλέπονται οι ακόλουθοι δίαυλοι επικοινωνίας μαζί του: τηλ: 210 6451550, ιστότοπος – ηλ. πλατφόρμα: https://forms.office.com/e/s8hSuuRQZg. Έχει δε εξασφαλισθεί η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο του καταγγέλλοντος όσο και του καταγγελλόμενου που έρχονται σε γνώση του προσώπου αναφοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, καθώς η εταιρεία μας έχει λάβει πρόσφορα μέτρα στο πλαίσιο της Πολιτικής που έχει υιοθετήσει για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των εργαζομένων της.

 

στ) Προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή

Τα διαγνωστικά κέντρα Affidea, αποδεικνύοντας έμπρακτα την κοινωνική ευθύνη τους απέναντι στο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, έχουν λάβει μέτρα προστασίας των εργαζομένων θυμάτων τους και είναι αποφασισμένα να υιοθετήσουν και ευλόγως να προσαρμόσουν οιοδήποτε περαιτέρω μέσο σχετικώς για την προστασία τους. Ειδικότερα, είναι διατεθειμένα να διασφαλίσουν την προστασία της απασχόλησης, να εισαγάγουν την παροχή ειδικής άδειας ή ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας έπειτα από αίτημα του εργαζόμενου θύματος ενδοοικογενειακής βίας, με σκοπό την υποστήριξή του στη διατήρηση της εργασίας και στην ομαλή του επανένταξη μετά από τέτοια περιστατικά, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή τέκνα με αναπηρίες ή σοβαρά νοσήματα.

 

Β. Διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών

 

α) Δίαυλοι επικοινωνίας – αρμόδια πρόσωπα

Με σκοπό την εύκολη και άμεση πρόσβαση και εν τέλει αποτελεσματική προστασία κάθε εργαζομένου (με την ευρεία έννοια του όρου και συγκεκριμένα ανεξαρτήτως του ειδικότερου συμβατικού καθεστώτος που συνδέει τον εργαζόμενο  με την εταιρεία μας) ως πρόσωπο υποδοχής και εξέτασης σχετικών εσωτερικών, εντός της επιχείρησης, καταγγελιών ορίζεται η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία  «PRIVACY ADVOCATE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «PRIVACY ADVOCATE», που εδρεύει στο Κολωνάκι, Πατριάρχου Ιωακείμ 7, 10675, Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενη, (εφεξής «ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ», και για λόγους συντομίας «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ»). Προκειμένου κάθε θιγόμενος να δύναται άμεσα, εύκολα και με ασφάλεια να αναφέρει ή/και να καταγγέλλει τυχόν περιστατικά ή συμπεριφορά βίας ή παρενόχλησης, ανακοινώνονται ήδη οι ακόλουθοι δίαυλοι επικοινωνίας μαζί του και ειδικότερα:

τηλ: 210 6451550

ιστότοπος – ηλ. πλατφόρμα: https://forms.office.com/e/s8hSuuRQZg

Η ανωτέρω εταιρεία θα υποδέχεται, θα εξετάζει και θα διαχειρίζεται τις καταγγελίες ή παράπονα των θιγόμενων προσώπων για συμπεριφορές βίας ή παρενόχλησης. Επίσης, κάθε θιγόμενος ενημερώνεται από την ανωτέρω εταιρεία, ενώ ήδη ενημερώνεται σχετικώς και με την παρούσα Πολιτική, για τη δυνατότητά του, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας που τυχόν ήδη ακολουθείται εντός της επιχείρησης, να υποβάλει επίσης καταγγελία στις αρμόδιες διοικητικές αρχές στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους (Επιθεώρηση Εργασίας και Συνήγορο του Πολίτη) καθώς και στις δικαστικές αρχές, κατ’ επιλογή του.

 

β) Έρευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων

Οι εταιρείες μας, μέσω και του ανωτέρω συνδέσμου δεσμεύονται να παραλαμβάνουν και να μην εμποδίζουν την παραλαβή, να διερευνούν και να διαχειρίζονται άμεσα κάθε τέτοια καταγγελία, να ερευνούν και να εξετάζουν τα καταγγελλόμενα με αμεροληψία και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και να λαμβάνουν άμεσα μέτρα για την προστασία του θιγόμενου προσώπου.

Προβλέπεται, επίσης, ότι, σε κάθε περίπτωση, αποτελεί δέσμευση της ανωτέρω εταιρείας η τήρηση εμπιστευτικότητας και η προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα οποία συλλέγονται κατά την ενάσκηση των ως άνω καθηκόντων.

Ειδικότερα, η διαδικασία που θα ακολουθείται για τη διερεύνηση και αξιολόγηση της καταγγελίας, για τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων, για την ενημέρωση του εργοδότη και των υπευθύνων, για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και οι απαιτούμενες συνεργασίες για την λήψη αποφάσεων και άμεσων μέτρων σκιαγραφούνται ως εξής: 1. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ χορηγεί την ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία οι εργαζόμενοι δύνανται να αναφέρουν περιστατικά βάσει εσωτερικών καταγγελιών που θα προκύψουν λόγω βίας και παρενόχλησης. Εναλλακτικά θα μπορούν οι καταγγέλλοντες να επικοινωνήσουν και μέσω του ως άνω τηλεφώνου. 2. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ θα εξετάζει τις καταγγελίες και θα εισηγείται αναλόγως στην διοίκηση. 3. Η απασχόληση του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ για την διαχείριση των ανωτέρω περιστατικών θα γίνεται με βάση τις εκάστοτε απαιτήσεις.

Με σκοπό δε την διασφάλιση της έγκαιρης και αποτελεσματικής εκτέλεσης των εν λόγω καθηκόντων του, ο ανωτέρω σύνδεσμος  θα έχει πρόσβαση σε αρχεία της επιχείρησης, αφού λάβει την προηγούμενη σχετική συναίνεσή της, σε οπτικοακουστικό υλικό που συλλέγεται από αυτήν, και σε άλλα πρόσφορα μέσα για τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων κατά την εξέταση της καταγγελίας και για τη διαπίστωση των καταγγελλομένων. Τέλος, έχουν προβλεφθεί σε επιμέρους πολιτικές και εφαρμόζονται αναγκαία και πρόσφορα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια του συνόλου των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται οι εταιρείες μας.

 

γ) Απαγόρευση αντιποίνων σε βάρος του θιγόμενου προσώπου

Σε κάθε περίπτωση, οι εταιρείες μας δεσμεύονται ότι τηρούν την υποχρέωση απαγόρευσης αντιποίνων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4808/2021 και τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

 

δ) Περιγραφή των συνεπειών επί διαπίστωσης παραβιάσεων

Σε περίπτωση δε που διακριβωθεί ότι ο εργαζόμενος ή με άλλη σχέση απασχολούμενος παραβιάζει την υποχρέωση περί απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης, οι εταιρίες μας πρόκειται να λάβουν κάθε απαραίτητο, πρόσφορο και ανάλογο κατά περίπτωση μέτρο σε βάρος του καταγγελλόμενου, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά. Όλως ενδεικτικώς και σε καμία περίπτωση περιοριστικώς, τα μέτρα αυτά είναι: α) επίπληξη, β) έγγραφη σύσταση, γ) αλλαγή τόπου ή/και χρόνου, ακόμη και θέσης εργασίας, δ) απασχόληση του καταγγελλόμενου με τηλεργασία ή εξ αποστάσεως εργασία αναλόγως προς τη φύση των καθηκόντων, ε) καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή απασχόλησης ως ύστατη λύση (ultimum refugium).

 

ε) Συνεργασία και παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθεί

Οι εταιρείες μας, καθώς και ο ανωτέρω σύνδεσμος για την υποδοχή και διαχείριση τέτοιων καταγγελιών σε επίπεδο επιχείρησης συνεργάζονται με κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, η οποία, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν υποβολής αιτήματος από θιγόμενο πρόσωπο, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, αιτείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών και δεσμεύονται να παρέχουν συνδρομή και πρόσβαση στα τυχόν αιτούμενα και εν γένει αναγκαία για την διάγνωση της αλήθειας στοιχεία. Προς τον σκοπό αυτό, όποια στοιχεία συγκεντρώνουν, σε κάθε μορφή, διατηρούνται τηρουμένων των διατάξεων του ν. 4624/2019 (Α’ 137) (περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).