Σχετικά με εμάς - Affidea Ελλάδος

Σχετικά με εμάς

Σχετικά με την Affidea

Η Affidea είναι ο μεγαλύτερος φορέας παροχής υπηρεσιών διαγνωστικής απεικόνισης, εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και ακτινοθεραπείας στην Ευρώπη, που δραστηριοποιείται μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου μονάδων υγείας σε 15 χώρες. Μέσα από το διαρκώς αυξανόμενο δίκτυό μας, διασφαλίζουμε ότι οι ασθενείς μας λαμβάνουν κατάλληλη και εξατομικευμένη φροντίδα από εξειδικευμένο και έμπειρο ιατρικό προσωπικό. Το επιστημονικό γνωμοδοτικό συμβούλιο της Αffidea απαρτίζεται από καταξιωμένους ιατρούς της Ευρώπης. Οι διεθνώς αναγνωρισμένες ιατρικές μονάδες μας, η εκτεταμένη γεωγραφική κάλυψη και η ποιότητα παρεχόμενης φροντίδας καθιστούν την Affidea τον πλέον αξιόπιστο πάροχο υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην εξυπηρέτηση των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, των ασθενών και των ιατρών.

Η Affidea με νούμερα στην Ευρώπη

0 Κέντρο / / Κέντρα
0 Επαγγελματίες
0 Χώρες
0 Σαρώσεις ανά χρόνο
0 Εξοπλισμός
0 Σαρώσεις ανά χρόνο / Εξεταζόμενοι ανά χρόνο

Affidea Ελλάδος

Η Affidea στην Ελλάδα ξεκίνησε την λειτουργία της το 2005 με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας για όλους. Τα εργαστήριά της είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001. Eπιπλέον, τα βιοπαθολογικά της εργαστήρια είναι διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.

Σήμερα λειτουργεί ένα εκτεταμένο Πανελλαδικό Δίκτυο Διαγνωστικών Εργαστηρίων τα οποία είναι εγκατεστημένα σε πρότυπους ιατρικούς χώρους με τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, άνεσης και αισθητικής και ιατρικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Ταυτόχρονα, είναι στελεχωμένα από καταξιωμένους ιατρούς με άρτια επιστημονική κατάρτιση και συνδεδεμένα μεταξύ τους με το πλέον σύγχρονο σύστημα τηλεϊατρικής στην Ελλάδα.

Η Affidea Ελλάδος, εφαρμόζοντας πιστά τα υψηλά επίπεδα λειτουργίας της μητρικής εταιρείας, ανταποκρίνεται επιτυχώς στην ευθύνη εξασφάλισης της άριστης ποιότητας των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεων στα εργαστήριά της με αφοσίωση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που την εμπιστεύονται.

26 Κέντρο / / Κέντρα
638 Επαγγελματίες
168 Γιατροί
716000 Σαρώσεις ανά χρόνο

Βραβεία και διαπιστεύσεις

Τα διαγνωστικά εργαστήρια της Affidea ήδη προσμετρούν σημαντικές διεθνείς αναγνωρίσεις για τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρουν στον εξεταζόμενο. Το σύνολο των διαγνωστικών εργαστηρίων της Affidea που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Dose Excellence” περιλαμβάνονται στη λίστα “EuroSafe Wall of Stars”, των καλύτερων της Ευρώπης από πλευράς ακτινοπροστασίας από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ακτινολογίας (ESR).

Επιπρόσθετα, όλα τα τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής της Affidea έχουν λάβει πολύ σημαντικές πιστοποιήσεις από τον Πανευρωπαϊκό Οργανισμό European Union of Medical Specialist (UEMS) για την αξιοπιστία των εξετάσεων και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Είμαστε υπερήφανοι για την διάκριση των κλινικών εργαστηρίων μας, διότι αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά η υψηλή τεχνική επάρκεια των εργαστηρίων μας (άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, σύγχρονος εξοπλισμός, εντατικός εσωτερικός έλεγχος ποιότητας).

Οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και οι βέλτιστες πρακτικές της Affidea έχουν αποσπάσει πολυάριθμες  διακρίσεις και σε εθνικό επίπεδο. Tα εργαστήρια της Affidea έχουν Διαπίστευση κατά το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 για τις κλινικές δοκιμές που διενεργούνται στο χώρο τους. Επιπλέον, υιοθετούμε και συνεχώς βελτιώνουμε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητάς μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 (Πιστοποίηση).

 

Διαπιστευμένο από φημισμένους διεθνείς οργανισμούς

 • eurosafe
 • uems
 • dnv
 • esr

Το πρόγραμμα “Dose Excellence” της Affidea, έλαβε ιδιαίτερη αναγνώριση στο EuroSafe Imaging Wall of Stars, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ακτινολογίας, για την προώθηση της ποιότητας και της ασφάλειας στην ιατρική απεικόνιση

Eurosafe
imaging star

Eurosafe
imaging star

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων

Δέσμευσή μας είναι η προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία και η εμπέδωση της νοοτροπίας πρόληψης συνολικά, προς όφελος των εργαζομένων αλλά και της κοινωνίας.

Ο Όμιλος Affidea δεσμεύεται για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας που είναι αφενός κατάλληλο για τις υπηρεσίες που προσφέρει, αφετέρου ασφαλές και υγιεινό για όλους τους εργαζομένους, τους επισκέπτες και συνεργάτες του.

Για τον σκοπό αυτό έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σε όλες τις εγκαταστάσεις του μία πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η οποία συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του προτύπου  ISO 45001:2018 αλλά και της σχετικής νομοθεσίας.

Στην πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της Affidea περιλαμβάνονται οι δεσμεύσεις που ο Όμιλος έχει αναλάβει προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του για τον σεβασμό και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αποφυγή επαγγελματικών ασθενειών, καλύπτοντας πλήρως θέματα όπως:

 • η πρόληψη της βλάβης της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων
 • η συμμόρφωση με την εκάστοτε νομοθεσία και τις κανονιστικές σχετικές διατάξεις
 • η αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων και των επικινδυνοτήτων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • η συνεχής και περιοδική παρακολούθηση όλων των πηγών που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και η προσπάθεια ελαχιστοποίησής τους
 • η συνεχής εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των συνεργατών σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Ποιότητα

Βασική αρχή και δέσμευση της Affidea είναι να παρέχει στους εξεταζόμενους και στους θεράποντες ιατρούς υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η Εταιρεία. Για την επίτευξη των παραπάνω:

 • Υιοθετούμε και συνεχώς βελτιώνουμε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητάς μας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.
 • Δέσμευσή μας είναι να παρέχουμε στους ασθενείς μας υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους, εφαρμόζοντας το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Θέτουμε σαν στόχο την ικανοποίηση των εξεταζόμενων, βελτιώνοντας συνεχώς την κατάρτισή μας.
 • Επιλέγουμε τους προμηθευτές μας, ώστε να εξασφαλίζουμε το σταθερό επίπεδο ποιότητας.
 • Οι παρατηρήσεις για τις υπηρεσίες μας εξυπηρετούν την βελτίωση της ποιότητας.
 • Η Διοίκηση της Εταιρείας, τα στελέχη των τμημάτων και όλα τα μέλη του προσωπικού δεσμεύονται να προάγουν ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.

Το ρητό μας είναι: “Ευθύνη, Αξιοπιστία και Αφοσίωση στον Άνθρωπο”.

Τα Βιοπαθολογικά Εργαστήρια της Αffidea Ελλάδος είναι διαπιστευμένα για Κλινικές Δοκιμές από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 15189.

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

AFFIDEA ΚΡΗΤΗΣ 904
AFFIDEA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 905
AFFIDEA ΠΕΙΡΑΙΑ, ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 906
AFFIDEA ΚΑΒΑΛΑΣ 943
AFFIDEA ΣΠΑΡΤΗΣ 947
AFFIDEA ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 956
AFFIDEA ΧΑΝΙΩΝ 944
AFFIDEA ΒΑΡΗΣ 948
AFFIDEA ΚΟΖΑΝΗΣ, ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ 1026
AFFIDEA ΔΑΦΝΗΣ 1038
AFFIDEA ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1241
AFFIDEA ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1228
AFFIDEA ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1242
AFFIDEA ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1240
AFFIDEA ΑΘΗΝΩΝ 1243

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια της Affidea διασφαλίζουν και αποδεικνύουν την Ποιότητα λειτουργίας τους, εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015.

 

ΕΟΠΥΥ –  Δημόσια ασφαλιστικά ταμεία

Τα διαγνωστικά κέντρα Affidea είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ (Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας), ώστε οι ασφαλισμένοι να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με χρήση παραπεμπτικού.

Επιπλέον ο ‘Ομιλος Affidea συνεργάζεται και με τους παρακάτω φορείς και ασφαλιστικά ταμεία:

 • ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΓΕΑ) / 251 ΓΝΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΓΕΝ) / ΔΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΓΕΣ) / ΔΥΒ / ΔΥΓ / ΕΔΥΠ / ΓΕΣ
 • ΕΥΔΑΠ
 • ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 • Τ.Α.Π.Ε.Π.Α. (ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΘΗΝΩΝ)
 • Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ)
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΥΝΑΝΠ – ΥΕΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του αντίστοιχου κέντρου που σας εξυπηρετεί https://affidea.gr/diagnostika-kentra/.

 

Ασφαλιστικές & Εμπορικές Εταιρείες

Τα διαγνωστικά κέντρα Affidea συνεργάζονται με όλες τις Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες, για απευθείας κάλυψη των περιστατικών, ενώ τα δερματολογικά κέντρα City Med είναι συμβεβλημένα με την Εθνική Ασφαλιστική.

Ο Όμιλος Affidea συνεργάζεται με Εμπορικές Εταιρείες, Αθλητικούς Ομίλους και Σωματεία, σχεδιάζοντας προγράμματα προληπτικών προγραμμάτων υγείας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόταση συνεργασίας μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας στο commercial.gr@affidea.com

 

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε στους ασθενείς μας τις πιο προηγμένες και ακριβείς διαγνωστικές εξετάσεις, δημιουργώντας μία εξαιρετική εμπειρία ασθενών, δίνοντας παράλληλα ευκαιρίες για τους εργαζομένους μας και δημιουργώντας βιώσιμη αξία για τους μετόχους. Η ικανοποίηση των ανθρώπων που αναζητούν και εμπιστεύονται τις υπηρεσίες μας αποτελεί για εμάς προτεραιότητα. Η φιλοσοφία μας στηρίζεται στην ιδέα ότι “πάνω από όλα είναι η υγεία”, μία ιδέα που μας καθοδηγεί καθημερινά και πάνω στην οποία χτίζουμε τις υπηρεσίες μας.

Η ψηφιακή τεχνολογία έχει φέρει επανάσταση στο χώρο της Υγείας. Η Affidea είναι σήμερα ο κορυφαίος πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών υγείας με το πιο εκτεταμένο δίκτυο ιατρικών κέντρων που υποστηρίζονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Πιστή στο όραμά της να προσφέρει τις πιο σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας, η Affidea συνεχίζει να επενδύει και να πρωτοπορεί, βάζοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Η ψηφιακή εποχή σε συνδυασμό με την Τεχνητή Νοημοσύνη αναπροσαρμόζει την πρακτική της ιατρικής φροντίδας στην οποία η Affidea επενδύει δυναμικά. Θέτοντας σαν στόχο την διεύρυνση των δραστηριοτήτων της σε νέους τομείς και νέες αγορές, χαράσσει αναπτυξιακή πορεία με σκοπό να ισχυροποιήσει την θέση της στον κλάδο της υγείας.

 

Affinity (Στενή Σχέση)

Χάρη στην Affinity, αναγνωρίζουμε ως προτεραιότητά μας τους προβληματισμούς, τα αισθήματα και την ψυχική κατάσταση των ασθενών μας, των συναδέλφων μας και όλων των ενδιαφερόμενων μερών που συναποτελούν το οικοσύστημα της φροντίδας υγείας. Μέσω των υπηρεσιών μας, βοηθούμε τους γιατρούς να διασφαλίζουν εξαιρετική περίθαλψη στους ασθενείς τους και να προσφέρουν ακριβή διάγνωση, σώζοντας ζωές. Κινητήρια δύναμή μας είναι η ακαταπόνητη προσήλωσή μας στην κατανόηση των αναγκών του κοινού και την ανταπόκρισή μας σε αυτές.

Fidelity (Εμπιστοσύνη & πιστότητα)

Πιστότητα και εμπιστοσύνη σε όλα όσα αναλαμβάνουμε. Μέσω της υψηλής ποιότητας στην περίθαλψή μας, της ακεραιότητας και των βέλτιστων προδιαγραφών για την ασφάλεια των ασθενών, κατορθώνουμε να ενισχύουμε την εμπιστοσύνη που δείχνουν σε εμάς ασθενείς και ιατροί. Βασίζουμε τη λειτουργία μας σε μια κουλτούρα εμπιστοσύνης, ακεραιότητας και αμοιβαίου σεβασμού. Ηγούμαστε, συγκροτώντας εξαιρετικές ομάδες και δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες των άλλων.

Idea (Ιδέα)

Οι άνθρωποι της Affidea έχουν ως βασικό τους κίνητρο την αδιάλειπτη πρόοδο μέσω των νέων ιδεών και της καινοτομίας, αναζητώντας πάντοτε καλύτερους τρόπους εξυπηρέτησης τόσο των ασθενών όσο και των συναδέλφων μας. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για να ανακαλύπτουμε νέες τεχνολογίες και ψηφιακές λύσεις, να μαθαίνουμε και να απλουστεύουμε διαρκώς τις διαδικασίες, ούτως ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

 

Κώδικας Δεοντολογίας

Στην Affidea, πιστεύουμε ότι τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την υγεία. Σε ό,τι κάνουμε, προσπαθούμε να παρέχουμε ενσυναίσθηση στην υγειονομική περίθαλψη, με βάση την επαγγελματική εμπιστοσύνη και με γνώμονα την καινοτομία.

Πιστεύουμε ότι ο κόσμος χρειάζεται ταχύτερη, καλύτερη και πιο προσιτή πρόσβαση σε φροντίδα υψηλής ποιότητας. Το κάνουμε αυτό εφικτό μέσω της κλινικής αριστείας, χρησιμοποιώντας καινοτόμο ιατρική και ψηφιακή τεχνολογία και προσφέροντας μια εξαιρετική εμπειρία χρήστη με έμφαση στη συνεχή βελτίωση.

 

 

Είμαστε παθιασμένοι με την υγεία

Και εστιασμένοι στον άνθρωπο

Γιατί πάνω από όλα είναι η υγεία