Εξέταση Ανδρών (Σπέρματος) - Affidea Ελλάδος

Εξέταση Ανδρών (Σπέρματος)

Εξέταση Ανδρών (Σπέρματος) Εξέταση Ανδρών
Μικροσκοπική Εξέταση (μύκητες, τριχομονάδες, κόκκους, neisser)
Καλλιέργεια Αερόβια
Καλλιέργεια Αναερόβια
Mycoplasma Homnis
Ureaplasma Urealyticum
Chlamydia
Τιμή Πακέτου 40
Καλέστε μας

Εξέταση Ανδρών

  • Μικροσκοπική Εξέταση (μύκητες, τριχομονάδες, κόκκους, neisser)
  • Καλλιέργεια Αερόβια
  • Καλλιέργεια Αναερόβια
  • Mycoplasma Homnis
  • Ureaplasma Urealyticum
  • Chlamydia
Τιμή Πακέτου 40