Καρδιολογικός Έλεγχος - Affidea Ελλάδος

Καρδιολογικός Έλεγχος

Καρδιολογικός Έλεγχος Καρδιολογικός ΈΛεγχος
Ηλεκτροκαρδιογράφημα Ηρεμίας
Δοκιμασία Κοπώσεως
Triplex Καρδιάς
Καρδιολογική Εξέταση
Τιμή Πακέτου 70
Καλέστε μας

Καρδιολογικός ΈΛεγχος

  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα Ηρεμίας
  • Δοκιμασία Κοπώσεως
  • Triplex Καρδιάς
  • Καρδιολογική Εξέταση
Τιμή Πακέτου 70