Καρδιολογικός Έλεγχος - Affidea Ελλάδος

Καρδιολογικός Έλεγχος

Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος βοηθάει στην πρώιμη ανίχνευση καρδιακών συμπτωμάτων, την έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών νοσημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξεταζόμενων. Μπορεί να γίνει σε κάθε ηλικία, ακόμη και στα παιδιά που αθλούνται, και αποτελεί έναν απλό τρόπο παρακολούθησης της υγείας της καρδιάς, μαζί με την κλινική εξέταση. Εάν δεν υπάρχει γνωστό πρόβλημα υγείας, ο έλεγχος αυτός είναι καλό να γίνει στο πλαίσιο των προληπτικών εξετάσεων, ώστε να υπάρχει ένα υπόδειγμα που θα χρησιμεύσει για αναφορές στο μέλλον.
Καρδιολογικός Έλεγχος Καρδιολογικός Έλεγχος
Καρδιολογική Εξέταση
Ηλεκτροκαρδιογράφημα Ηρεμίας
Δοκιμασία Κοπώσεως
Triplex Καρδιάς
Τιμή Πακέτου 75
Καλέστε μας

Καρδιολογικός Έλεγχος

  • Καρδιολογική Εξέταση
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα Ηρεμίας
  • Δοκιμασία Κοπώσεως
  • Triplex Καρδιάς
Τιμή Πακέτου 75