Εξειδικευμένοι Έλεγχοι Archives - Affidea Ελλάδος
Οι περιοδικές εξετάσεις είναι σημαντικές και απαραίτητες για οποιονδήποτε άνθρωπο και πρέπει να γίνονται με συνέπεια, ώστε να υπάρχει ενημέρωση των κλινικών δεδομένων από τον τελευταίο έλεγχο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλες τις εξετάσεις αλλά και για να κλείσετε ραντεβού, απευθυνθείτε στο κέντρο που σας εξυπηρετεί online, μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

Καρδιολογικός Έλεγχος

Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος βοηθάει στην πρώιμη ανίχνευση καρδιακών συμπτωμάτων, την έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών νοσημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξεταζόμενων. Μπορεί να γίνει σε κάθε ηλικία, ακόμη και στα παιδιά που αθλούνται, και αποτελεί έναν απλό τρόπο παρακολούθησης της υγείας της καρδιάς, μαζί με την κλινική εξέταση. Εάν δεν υπάρχει γνωστό πρόβλημα […]

Έλεγχος Προστάτη

Ο προληπτικός έλεγχος προστάτη είναι απαραίτητος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη, χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Ο καρκίνος του προστάτη συνήθως αναπτύσσεται αργά και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα συμπτώματα μέχρι να φτάσει σε προχωρημένο στάδιο.