Εξετάσεις για ομάδα αίματος για την έκδοση νέας ταυτότητας σε προνομιακή τιμή - Affidea Ελλάδος

2 Οκτωβρίου, 2023

Εξετάσεις για ομάδα αίματος για την έκδοση νέας ταυτότητας σε προνομιακή τιμή

Εξετάσεις για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας σε προνομιακή τιμή, προσφέρει ο Όμιλος διαγνωστικών κέντρων Affidea, με αφορμή τις οδηγίες από την Πολιτεία.

Στις νέες ταυτότητες δίνεται η δυνατότητα αναγραφής ομάδας αίματος και ρέζους, με προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού. Εφόσον επιθυμείτε να αναγραφεί επί του δελτίου η ομάδα και το Rhesus του αίματός σας, θα πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση υγειονομικού εργαστηρίου ή νοσηλευτικού ιδρύματος, στην οποία να αναγράφεται αυτή.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Affidea παρέχει τις εξετάσεις ομάδας αίματος και ρέζους για τις νέες ταυτότητες στην προνομιακή τιμή των 9€, χωρίς να απαιτείται ραντεβού και χωρίς καμία προετοιμασία για τις εξετάσεις.

Τα διαγνωστικά κέντρα Affidea παρέχουν ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Λειτουργούν σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με ιατρικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής και είναι στελεχωμένa με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, διασφαλίζοντας εγκυρότητα στα αποτελέσματα και άρτια εξυπηρέτηση.

Σχετικά Άρθρα

1

2 Οκτωβρίου, 2023

Εξετάσεις για ομάδα αίματος για την έκδοση νέας ταυτότητας σε προνομιακή τιμή

Εξετάσεις για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας σε προνομιακή τιμή, προσφέρει ο Όμιλος διαγνωστικών κέντρων Affidea, με αφορμή τις οδηγίες από την Πολιτεία. Στις νέες ταυτότητες δίνεται η δυνατότητα αναγραφής ομάδας αίματος και ρέζους, με προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού. Εφόσον επιθυμείτε να αναγραφεί επί του δελτίου η ομάδα και το Rhesus του αίματός σας, θα […]