Συμμετοχή τoυ Ομίλου Affidea στο Future of Healthcare in Greece 2023 - Affidea Ελλάδος

3 Οκτωβρίου, 2023

Συμμετοχή τoυ Ομίλου Affidea στο Future of Healthcare in Greece 2023

Ο Όμιλος Affidea εκπροσωπήθηκε από τον Group Executive Commercial Director Affidea Ευρώπης, κ. Αθανάσιο Λοπατατζίδη, στις εργασίες του Future of Healthcare in Greece 2023 της BOUSSIAS, την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Στην τοποθέτησή του με τίτλο “Επαναπροσδιορίζοντας την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη στην Ελλάδα: Υπάρχει χώρος για ένα πρότυπο σύστημα βασισμένο στην αξία;” ο κ. Λοπατατζίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη αλλαγής του συστήματος αποζημίωσης της χώρας, δεδομένου ότι μέτρα όπως το rebate και clawback έπαιξαν θετικό ρόλο συγκράτησης δαπανών την εποχή των μνημονίων αλλά πλέον δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες, δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις στο σύστημα και δεν εξασφαλίζουν την ποιότητα προς όφελος των πολιτών – ασθενών.

Εναλλακτικά πρότεινε ως λύση τον σταδιακό μετασχηματισμό προς ένα σύστημα που θα βασίζεται στην αξία και στο τελικό αποτέλεσμα των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας και θα αποζημιώνει βάσει αυτών, ώστε και οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικότερες δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας αλλά και αυτοί που τις προσφέρουν να επιβραβεύονται για αυτό ανάλογα με τα αποτελέσματα.

Στη συνέχεια έφερε ως παράδειγμα στοιχεία που προέκυψαν από προγράμματα παροχής Φροντίδας και αποζημίωσης με βάση την αξία, που διενήργησε και συντόνισε ο Όμιλος Affidea στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα οποία «αν δομηθεί ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δοθούν κίνητρα τόσο στους γιατρούς όσο και στους πολίτες, τα οφέλη που προκύπτουν είναι σημαντικά τόσο σε κλινικό επίπεδο, όσο και σε οικονομικό».

Προς αυτή την κατεύθυνση, ανέφερε ότι στοιχεία από το πρόγραμμα Prevento – Wellness έδειξαν ότι οι πολίτες που το υλοποίησαν είχαν 39% χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας και 29% χαμηλότερο κίνδυνο νοσηλείας, ενώ το κόστος υγειονομικής περίθαλψης ήταν έως και 41% χαμηλότερο για όσους ήταν πιο δραστήριοι. Επίσης, με 37% χαμηλότερη εμφάνιση καρκίνου και 46% χαμηλότερη εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων, τα προγράμματα παροχής Φροντίδας και αποζημίωσης βελτίωναν σημαντικά το προσδόκιμο επιβίωσης των συστηματικά συμμετεχόντων τουλάχιστον κατά 10 έτη.

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, υπογράμμισε ότι θα μπορούσαν να λαμβάνουν μεγαλύτερη αποζημίωση οι πάροχοι που βελτιώνουν αποδεδειγμένα τις κλινικές υπηρεσίες τους, συμβάλλοντας στην αύξηση της ικανοποίησης των ληπτών υπηρεσιών υγείας και αντίστοιχα μικρότερη όσων δεν το κατάφερναν.

Ξεκινώντας από την παραδοχή ότι ο ιδιωτικός τομέας δρα συμπληρωματικά στον δημόσιο τομέα στην κάλυψη των αναγκών στις υπηρεσίες φροντίδας, κάτι που έδειξε περίτρανα η περίοδος της νόσου Covid, ο κ. Λοπατατζίδης σημείωσε ότι οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας αποτελούν περίπου το 40% των συνολικών δαπανών, ενώ εκείνο που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια είναι ότι μέρος αυτής της ιδιωτικής δαπάνης κατευθύνεται στην ιδιωτική ασφάλιση, η οποία από 2% το 2010 έχει ανέλθει σήμερα σε 5% με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά στη νοσοκομειακή φροντίδα, κάτι, που όπως τόνισε, θα ήταν προς όφελος της κοινωνίας να αλλάξει.

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως η πρόσβαση στα δεδομένα ασθενών προαπαιτείται και πως για την καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων και των big data, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να μπορούν να προτείνουν και να αξιολογούν την κάθε μεταρρύθμιση. Μελέτες έδειξαν ξεκάθαρα ότι κάθε 1 επιπλέον μονάδα επένδυσης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ισοδυναμεί με 40 μονάδες μείωσης κόστους νοσοκομειακής φροντίδας.