Τα περισσότερα διαπιστευμένα Βιοπαθολογικά Εργαστήρια στα Βαλκάνια - Affidea Ελλάδος

7 Νοεμβρίου, 2022

Τα περισσότερα διαπιστευμένα Βιοπαθολογικά Εργαστήρια στα Βαλκάνια

Τα Βιοπαθολογικά Διαγνωστικά Εργαστήρια του Ομίλου Affidea έχουν διαπίστευση κατά το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 για τις κλινικές δοκιμές που διενεργούνται στο χώρο τους. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Αffidea έχει τα περισσότερα διαπιστευμένα Βιοπαθολογικά Εργαστήρια στα Βαλκάνια κατά το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012.

Η τεχνική επάρκεια ενός Ιατρικού Εργαστηρίου για την έκδοση αξιόπιστων αποτελεσμάτων αναγνωρίζεται και βεβαιούται επίσημα μόνο με τη διαπίστευση. Αυτό προκύπτει μετά από την επιτυχή αξιολόγηση των Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων του Ομίλου για την πιστή συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις του ειδικού για τα Ιατρικά Εργαστήρια Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 από τον Εθνικό Φορέα, το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

Τα Βιοπαθολογικά Διαγνωστικά Εργαστήρια της Affidea εφαρμόζουν σε καθημερινή βάση Εσωτερικό Έλεγχο Ποιότητας της Αναλυτικής φάσης με τη χρήση διαλυμάτων ελέγχου (controls) σε όλα τα επίπεδα συγκέντρωσης των παραμέτρων όπως αυτά διατίθενται στο εμπόριο από τις παρασκευάστριες εταιρείες τους.

Με τον Εσωτερικό Έλεγχο Ποιότητας ελέγχεται η επαναληψιμότητα και η ακρίβεια όλων των αναλυτικών μεθόδων που πραγματοποιούνται. Με αυτό τον τρόπο εντοπίζονται τα σφάλματα τη στιγμή που προκύπτουν με συνέπεια τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Σχεδιάζονται, τηρούνται και αξιολογούνται διαγράμματα ελέγχου Ποιότητας Levey-Jennings, εφαρμόζοντας τις μεθόδους των πολλαπλών κριτηρίων, ευρέως γνωστή ως μέθοδος Westgard.

Επιπρόσθετα, τα Βιοπαθολογικά Διαγνωστικά Εργαστήρια της Affidea συμμετέχουν σε Διεργαστηριακά Σχήματα Ελέγχου Ικανότητας (Proficiency Testing), γνωστά ως Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας. Τα σχήματα αυτά διοργανώνονται από την Εταιρεία BIORAD & την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία. Πρόκειται για Διαπιστευμένα Σχήματα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ISO/IEC 17043:2010.

«Βασική αρχή και δέσμευση των Εργαστηρίων της Affidea είναι να παρέχουν στους εξεταζόμενους και θεράποντες ιατρούς υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους και να ικανοποιούν τις ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ποιότητας για τις οποίες η Affidea έχει δεσμευτεί», σημειώνει η Δρ. Βιολογίας, Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας της Affidea Ελλάδος, Ειρήνη Λεϊμονή.

Συγκεκριμένα:

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

AFFIDEA ΚΡΗΤΗΣ 904
AFFIDEA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 905
AFFIDEA ΠΕΙΡΑΙΑ, ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 906
AFFIDEA ΚΑΒΑΛΑΣ 943
AFFIDEA ΣΠΑΡΤΗΣ 947
AFFIDEA ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 956
AFFIDEA ΧΑΝΙΩΝ 944
AFFIDEA ΒΑΡΗΣ 948
AFFIDEA ΚΟΖΑΝΗΣ, ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ 1026
AFFIDEA ΔΑΦΝΗΣ 1038
AFFIDEA ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1241
AFFIDEA ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1228
AFFIDEA ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1242
AFFIDEA ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1240
AFFIDEA ΑΘΗΝΩΝ 1243

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια της Affidea διασφαλίζουν και αποδεικνύουν την Ποιότητα λειτουργίας τους, εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015.

Σχετικά Άρθρα

1

7 Νοεμβρίου, 2022

Τα περισσότερα διαπιστευμένα Βιοπαθολογικά Εργαστήρια στα Βαλκάνια

Τα Βιοπαθολογικά Διαγνωστικά Εργαστήρια του Ομίλου Affidea έχουν διαπίστευση κατά το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 για τις κλινικές δοκιμές που διενεργούνται στο χώρο τους. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Αffidea έχει τα περισσότερα διαπιστευμένα Βιοπαθολογικά Εργαστήρια στα Βαλκάνια κατά το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012. Η τεχνική επάρκεια ενός Ιατρικού Εργαστηρίου για την έκδοση […]