Διαβητολογικό Ιατρείο - Affidea Ελλάδος

Το Διαβητολογικό Ιατρείο είναι εξοπλισµένο µε την αιχµή της τεχνολογίας και µε το πλέον καταρτισµένο προσωπικό στην υπηρεσία των ασθενών µε Διαβήτη.

Το Ιατρείο προσφέρει συνολική και πολυπαραγοντική αντιµετώπιση των καρδιοµεταβολικών διαταραχών του ασθενούς.

Η συστηµατική παρακολούθηση των διαβητικών ασθενών περιλαµβάνει: κλινική εξέταση, µικροβιολογικές εξετάσεις, ιατρικές εξετάσεις και δυνατότητα επισκέψεων για παροχή συµβουλών από τους ειδικούς ιατρούς.

Το Ιατρείο δίνει έµφαση στην πρόληψη του Σακχαρώδη Διαβήτη και του προδιαβήτη, στην παρέμβαση για την καθυστέρηση της εκδήλωσης του Διαβήτη και στην καρδιοµεταβολική αντιµετώπιση του διαβητικού ασθενούς.

Συγκεκριμένα, στο Διαβητολογικό Ιατρείο του Ομίλου Affidea γίνεται:

1) η διάγνωση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και 2 καθώς και του προδιαβήτη (καμπύλη γλυκόζης)

2) θεραπεία του Διαβήτη 1 και 2

3) παρακολούθηση των διαβητικών ασθενών και διάγνωση των επιπλοκών του (νεφροπάθεια, νευροπάθεια, περιφερική αγγειοπάθεια, αμφιβληστροειδοπάθεια, λιπώδης διήθηση του ήπατος). Γίνεται τακτικός εργαστηριακός έλεγχος με τις κατάλληλες εξετάσεις (HBA1c, νεφρική λειτουργία, λιπιδαιμικός έλεγχος, ηπατική λειτουργία) για τον έλεγχο της ρύθμισης του Διαβήτη, αλλά και για την έγκαιρη διάγνωση των επιπλοκών.

Η βυθοσκόπηση σε τακτική βάση μας βοηθά στην έγκαιρη διάγνωση στην αρχόμενη βλάβη των ματιών.

Στο Καρδιολογικό Ιατρείο γίνεται έλεγχος για επιπτώσεις του Διαβήτη στην καρδιά (καρδιακή ανεπάρκεια, διαταραχές ρυθμού, στεφανιαία νόσος).

Με τις κατάλληλες κλινικές δοκιμασίες και με τη βοήθεια οργάνων γίνεται η διάγνωση της διαβητικής νευροπάθειας και του διαβητικού ποδιού.

Δίδονται οδηγίες διατροφής και ενημερώνονται οι ασθενείς για τον ρόλο του αυτοελέγχου.