Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς - Affidea Ελλάδος

Η Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς είναι μία νέα σχετικά απεικονιστική μέθοδος, η οποία χρησιμοποιεί μόνο τις ιδιότητες του απλού μαγνητικού πεδίου. Δεν χρησιμοποιεί δηλαδή ιοντίζουσα ακτινοβολία, όπως το σπινθηρογράφημα και η αξονική τομογραφία.

Άρχισε να εφαρμόζεται εκτενώς στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τις διεθνείς καρδιολογικές οδηγίες. Με την βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας που διαθέτουμε στην Αffidea, η Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς παρέχει εικόνες υψηλής ευκρίνειας των καρδιακών δομών (καρδιακές κοιλότητες και βαλβίδες, μεγάλα αγγεία), εμφανώς ευκρινέστερες του καρδιακού υπερηχογραφήματος.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της Μαγνητικής Τομογραφίας είναι ότι μπορεί να απεικονίσει, να διακρίνει και να χαρακτηρίσει το είδος του ιστού που απεικονίζεται. Δηλαδή, όχι μόνο απεικονίζει τις καρδιακές δομές, όπως η υπερηχοκαρδιογραφία, αλλά εισχωρεί και μέσα στα καρδιακά τοιχώματα και μας δίνει πληροφορίες σχετικά με τη σύστασή τους. Ένα απλό παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ότι, ενώ με τον υπέρηχο παίρνουμε πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο ενός σπιτιού, την κάτοψη δηλαδή αυτού, με την Μαγνητική Τομογραφία μπορούμε να δούμε επιπλέον τι περιέχουν μέσα οι τοίχοι του.

Η εξέταση διαρκεί περίπου 45 λεπτά και ο ασθενής δεν νιώθει κανέναν πόνο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αισθανθεί μία τοπική αύξηση της θερμοκρασίας. Καθ’ όλη την διάρκεια της εξέτασης είναι ξαπλωμένος και σχετικά ακίνητος, συνήθως ακούγοντας μουσική με ειδικά ακουστικά.

Συστήνεται να προηγείται επικοινωνία με το Διαγνωστικό Κέντρο που θα επισκεφθείτε για διευκρινίσεις επί της προετοιμασίας, καθώς δύναται να διαφοροποιείται βάσει ιστορικού του ασθενούς.

Η μαγνητική τομογραφία έχει πάρα πολλές ενδείξεις, όπως:

  • Ανάδειξη καρδιακής ανατομίας με ακρίβεια χιλιοστούσε μυοκαρδιοπάθειες ή γενετικές ανωμαλίες
  • Ανάδειξη καρδιακών όγκων για ακριβές κλάσμαεξώθησης της αριστερής και δεξιάς κοιλίας καιποσοτικοποίησης των βαλβιδοπαθειών
  • Ανάδειξη πιθανού υποστρώματος μυοκαρδιακήςίνωσης σε εκτεταμένες εκτακτοσυστολικές αρρυθμίες

Εκεί όμως που η Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς είναι η εξέταση εκλογής και αναντικατάστατη (golden standard) είναι οι παρακάτω περιπτώσεις:

  1. Ανάδειξη μυοκαρδιακής ουλής μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου και εκτίμηση βιώσιμου μυοκαρδίου και κατ’ επέκταση η πιθανότητα αναβίωσης μετά από επαναγγείωση
  2. Διάγνωση μυοκαρδιοπάθειας σε ασθενείς με επηρεασμένη καρδιακή λειτουργία και φυσιολογική στεφανιογραφία
  3. Αναζήτηση θρόμβου της αριστερής κοιλίας
  4. Αναζήτηση μυοκαρδίτιδας
  5. Εκτίμηση καρδιακών όγκων (σχεδόν ιστολογικά χαρακτηριστικά)
  6. Εκτίμηση ενδοκαρδιακών επικοινωνιών