Πανοραμική δοντιών & Κεφαλομετρική ακτινογραφία - Affidea Ελλάδος

Πανοραμική δοντιών & Κεφαλομετρική ακτινογραφία

Προηγούμενο
Τμήμα Παιδικής Αιμοληψίας
Επόμενο
Stress Echo

O Ψηφιακός Ορθοπαντογράφος που διαθέτει η Affidea, προσφέρει υψηλής διακριτικής ικανότητας Πανοραμικές Οδόντων, καθώς και αντίστοιχες Κεφαλομετρικές.

Οι εικόνες μετατρέπονται σε tracings και εντοπίζονται ανατομικές δομές, επιτυγχάνοντας ταχύτερα αποτελέσματα και καλύπτοντας τις πιο κοινές ανάγκες ανάλυσης, όπως RICKETTS, MCNAMARA, STEINER και TWEED που εξυπηρετούν οδοντιάτρους και ορθοδοντικούς.

Με εξαιρετικά χαμηλή δόση ακτινοβολίας και λειτουργία one shot technology σε ελάχιστο χρόνο, ο υπερσύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με την παρουσία άρτια εκπαιδευμένου τεχνολόγου κατά την εξέταση, περιορίζει τα λάθη από κίνηση του ασθενούς και ελαχιστοποιεί την επαναληψιμότητα.

Παρέχει υψηλής ποιότητας ψηφιακή απεικόνιση και ευκολία στην τοποθέτηση του ασθενούς face to face, η οποία διευκολύνει τις εξετάσεις σε ευπαθείς ομάδες και σε άτομα με κινητικά προβλήματα ή καροτσάκι.

Επιπρόσθετα, η ειδική σχεδίαση του head support για τις πανοραμικές δοντιών εξασφαλίζει την μέγιστη ακριβή τοποθέτηση, ενώ η υψηλής συχνότητας γεννήτρια εξασφαλίζει ομαλή ακτινοβολία με την αποκλειστική καινοτόμο λειτουργία 2D.