Παθολογικό Ιατρείο - Affidea Ελλάδος

Στο Παθολογικό Ιατρείο πραγματοποιείται παθολογική κλινική εξέταση με δυνατότητα συνταγογράφησης εξετάσεων.

Σε αυτό το Τμήμα αντιμετωπίζονται περιστατικά που άπτονται ολόκληρου του φάσματος της Παθολογίας.

Στελεχωμένο από εμπειρότατο, εξειδικευμένο Ιατρικό αλλά και Νοσηλευτικό Προσωπικό, το οποίο με την απαραίτητη συμμετοχή των Αιματολογικών και Απεικονιστικών εργαστηρίων, μεριμνά για την άρτια και επιστημονικά τεκμηριωμένη φροντίδα των εξεταζόμενων.

Το Παθολογικό Τμήμα καλύπτει όλο το φάσμα της εσωτερικής παθολογίας, όπως και κάθε νόσο ή πάθηση από όλα τα οργανικά συστήματα.

Η επιστημονικά τεκμηριωμένη παροχή υπηρεσιών, η ευγενής συμπεριφορά και το υψηλότατο αίσθημα ευθύνης είναι το τρίπτυχο πάνω στο οποίο στηρίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Παθολογικού Τμήματος στην Affidea.