Τμήμα Δεικτών Νεοπλασίας - Affidea Ελλάδος

Αποτελεί το πλέον ευαίσθητο Τμήμα του Εργαστηρίου, στο οποίο η επιλογή αντιδραστηρίων με εξειδικευμένα αντιγόνα και ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος εξασφαλίζουν αξιόπιστα αποτελέσματα.

Προστάτης, παχύ έντερο, γαστρεντερικό, μαστός, αλλά και άλλα ζωτικά όργανα ελέγχονται με αναλύσεις του Εργαστηρίου που εκτελούνται καθημερινά στο Τμήμα.

Το επιστημονικό προσωπικό έχει πολυετή εμπειρία και ευρεία επιστημονική κατάρτιση, ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα και εφαρμόζει κατοχυρωμένες διεθνείς εργαστηριακές πρακτικές. Η εκπαίδευσή του είναι συνεχής, όπως και η συμμετοχή του, με παρουσίαση του επιστημονικού του έργου σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.