Βιοχημικό - Affidea Ελλάδος

Εξοπλίσαμε το Τμήμα με αυτόματους αναλυτές τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να επιτύχουμε την πλήρη κάλυψη και των μεγαλύτερων απαιτήσεων τόσο από πλευράς εύρους αναλύσεων όσο και από πλευράς ποιότητας αποτελεσμάτων. Παράλληλα εξελίξαμε προγράμματα καθημερινού ποιοτικού ελέγχου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Εξατομικευμένα προγράμματα προληπτικού ελέγχου / check up για κάθε ηλικία έχουν ειδικά σχεδιαστεί, σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη διεθνή επιστημονική γνώση και βιβλιογραφία.