Κλινικές μελέτες που επικυρώνουν την αξία της μέτρησης για την διάγνωση του Αλτσχάιμερ - Affidea Ελλάδος

7 Μαρτίου, 2024

Κλινικές μελέτες που επικυρώνουν την αξία της μέτρησης για την διάγνωση του Αλτσχάιμερ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη επιτρέπει να γίνονται ταχύτερες και ακριβέστερες διαγνώσεις, να παρέχονται εξατομικευμένες θεραπείες, ενώ συμμετέχει στην πιο αποτελεσματική ανάπτυξη φαρμάκων. Με απλά λόγια δημιουργεί με τον όγκο πληροφοριών που «κουβαλάει» πιο ασφαλή δεδομένα για την κατανόηση του προφίλ των ασθενών και οδηγεί σε πιο ενημερωμένες αποφάσεις για τη φροντίδα τους. Απώτερος στόχος δεν είναι μόνο η βέλτιστη φροντίδα για όσους νοσούν, αλλά και μια άλλη σημαντική παράμετρος που αφορά τα υγειονομικά συστήματα όλου του κόσμου και έχει να κάνει με τη μείωση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης.

Με τη γήρανση του πληθυσμού, ο επιπολασμός των νευροεκφυλιστικών ασθενειών αυξάνεται. Η άνοια υπολογίζεται ότι διπλασιάζεται παγκοσμίως κάθε 20 χρόνια. Στη διαγνωστική επεξεργασία νευροεκφυλιστικών διαταραχών, η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου αντιπροσωπεύει ένα καθιερωμένο εργαλείο που επιτρέπει την απεικόνιση των δομικών αλλαγών του εγκεφάλου. Ωστόσο, η οπτική αξιολόγηση της μαγνητικής τομογραφίας απαιτεί εμπειρία από τους αναγνώστες: δεν παρουσιάζονται όλες οι μορφές άνοιας με σαφή και συγκεκριμένο μοτίβο απεικόνισης και οπτική αξιολόγηση, μπορεί μόνο να παρέχουν μια ελαφρά αύξηση στην ευαισθησία και την ειδικότητα της διάγνωσης, όπως στην περίπτωση της μετωποκροταφικής άνοιας.

Διάφορες δημοσιεύσεις έχουν πραγματοποιηθεί για το icometrix DM, με στόχο να ελέγξουν την τεχνική ακρίβεια του λογισμικού αλλά και τη συμβολή του icobrain dm στη λήψη κλινικών αποφάσεων:

Niemantsverdriet et al. (2018) – Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το icobrain dm μπορεί να υποστηρίξει τους κλινικούς γιατρούς στις διαγνωστικές τους αποφάσεις, είναι σε θέση να ανιχνεύσει την κλινική εξέλιξη της νόσου και βοηθά στη διαστρωμάτωση πληθυσμών για κλινικές δοκιμές.

Wittens et al. (2021) – Χρησιμοποιώντας δεδομένα απεικόνισης από κλινικό περιβάλλον, αναδείχθηκε η αξία της αυτοματοποιημένης ογκομέτρησης από το icobrain dm για την υποστήριξη της διάγνωσης της νόσου Αλτσχάιμερ.

Calloni et al. (2023) – Ο συνδυασμός ημιποσοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης απεικόνισης εγκεφάλου επιτρέπει τη μείωση των αποκλίσεων στη νευροακτινολογική διαγνωστική επεξεργασία της παραλλαγής συμπεριφοράς της μετωποκροταφικής άνοιας (bvFTD) από διαφορετικούς αναγνώστες.

Ottoy et al (2019) – Η μετατροπή από ήπια γνωστική εξασθένηση σε άνοια της νόσου Αλτσχάιμερ προβλέφθηκε καλύτερα με νευροψυχολογικές δοκιμές σε συνδυασμό είτε με απεικόνιση PET είτε με ποσοτικό προσδιορισμό του όγκου του ιππόκαμπου με βάση τη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, όπως πραγματοποιήθηκε από το icobrain dm.

Gossye et al. (2019) – Ένα άτομο που αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν ασθενής με Αλτσχάιμερ διαγνώστηκε σωστά με FTD χρησιμοποιώντας την ογκομετρική αναφορά από το icobrain dm.

Μελλοντικές προοπτικές

Παρά τις πρόσφατες προόδους, πολλά εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν πριν την τελική χρήση της ιατρικής Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινή πρακτική. Το πρώτο εμπόδιο είναι η έλλειψη μεγάλων βάσεων δεδομένων υψηλής ποιότητας. Μια πιο σημαντική πρόκληση είναι η έλλειψη εργαλείων τυποποίησης που επιτρέπουν την ενοποίηση και τη σύνθεση των δεδομένων από διαφορετικές πηγές. Υπάρχουν επίσης πολλές ανησυχίες σχετικά με ηθικά και κανονιστικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα μέτρα που ελαχιστοποιούν την ανισότητα στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη πρέπει να ενσωματωθούν σε αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, έχουν ήδη γίνει σημαντικές αλλαγές και προβλέπουμε ότι η ιατρική Τεχνητής Νοημοσύνης θα μεταμορφώσει ριζικά το τοπίο του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως.

Στο επίκεντρο η ασφάλεια των εξεταζόμενων και η άμεση διαγνωστική ακρίβεια

H Affidea επενδύει σε μεθόδους και διαδικασίες που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της ασφάλειας των εξεταζόμενων και ταυτόχρονα στη διασφάλιση του βέλτιστου ιατρικού αποτελέσματος. H Τεχνητή Νοημοσύνη εφαρμόζεται στην Affidea στον τομέα της απεικόνισης και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ενώ παρέχει πιο ασφαλείς υπηρεσίες, ταχύτερα αποτελέσματα για τους εξεταζόμενους και εξατομικευμένες θεραπείες.

Στην Ελλάδα, το έξυπνο λογισμικό icobrain dm που εφαρμόζεται στα διαγνωστικά κέντρα Affidea, δημιουργεί με τον όγκο πληροφοριών που συγκεντρώνει πιο ασφαλή δεδομένα για την κατανόηση του προφίλ των ασθενών και οδηγεί σε πιο ενημερωμένες αποφάσεις για τη φροντίδα τους, με στόχο να εντοπίζει τις παθήσεις πολύ πιο γρήγορα και ανώδυνα από ό,τι οι συμβατικές μέθοδοι.