Χαρτογράφηση σπίλων, μια εξέταση ιατρικής ακριβείας που σώζει ζωές! - Affidea Ελλάδος

14 Νοεμβρίου, 2023

Χαρτογράφηση σπίλων, μια εξέταση ιατρικής ακριβείας που σώζει ζωές!

Η χαρτογράφηση σπίλων αποτελεί την πιο αξιόπιστη μέθοδο έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του δέρματος.

Τα πλεονεκτήματα της ολόσωμης χαρτογράφησης σπίλων συνοψίζονται στα εξής:

 

  • Έγκαιρη εντόπιση μεταβολών, ακόμη κι ελάχιστων, στην μορφολογία των σπίλων
  • Μακροχρόνια αποθήκευση και λεπτομερής καταγραφή κάθε σπίλου ξεχωριστά: Τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης αποθηκεύονται και μπορούν να συγκριθούν σε μελλοντικές επανεξετάσεις, παρέχοντας πληροφόρηση για πιθανές μεταβολές των ήδη υπαρχόντων σπίλων
  • Λογισμικό για ανάλυση δερματοσκοπικών χαρακτήρων της βλάβης, με εκτίμηση πιθανότητας κακοήθειας, χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.
  • Αφαιρέσεις καλοηθών βλαβών μπορούν να αποφευχθούν

 

Στο διαγνωστικό κέντρο Affidea Περιστερίου, όπου πραγματοποιείται η ψηφιακή χαρτογράφηση σπίλων, υπάρχουν διάφορα προνομιακά πακέτα εξετάσεων για να επιλέξετε. Η ψηφιακή χαρτογράφηση δύο σπίλων προσφέρεται στην προνομιακή τιμή 40€, ενώ ο πλήρης έλεγχος σπίλων με την ολόσωμη ψηφιακή χαρτογράφηση προσφέρεται στην ειδική τιμή 100€.

Χαρτογράφηση σπίλων, μια εξέταση ιατρικής ακριβείας με αξιόπιστα αποτελέσματα

Το σύστημα ψηφιακής χαρτογράφησης Fotofinder (Vexia medicam 1000s) που διαθέτουμε στην Affidea, θεωρείται το πιο αξιόπιστο σύστημα παγκοσμίως για την διάγνωση και καταγραφή πολλών δερματικών βλαβών και παθήσεων του δέρματος, των ονύχων και των τριχών. Με την χρήση ειδικής κάμερας, συνδεδεμένης με ηλεκτρονικό υπολογιστή και ενός ειδικού λογισμικού προγράμματος γίνεται συστηματική καταγραφή και ψηφιακή απεικόνιση των σπίλων (ελιών) του σώματος.

Η χαρτογράφηση σπίλων πραγματοποιείται ανά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τον ιατρό δερματολόγο, με σκοπό την παρακολούθηση αυτών και σύγκριση των απεικονίσεων. Έτσι μπορεί να διαπιστωθεί, εάν υπάρχει αλλαγή σε προϋπάρχοντες σπίλους ως προς το μέγεθος, το χρώμα και το σχήμα, τόσο μακροσκοπικά όσο και δερματοσκοπικά, αλλά και να εντοπιστούν νέες βλάβες.

Η τακτική επαναληπτική εξέταση δίνει τη δυνατότητα άμεσης εντόπισης νέων και μεταβαλλόμενων σπίλων. Η διαδικασία διαρκεί μερικά λεπτά, είναι απολύτως ανώδυνη, χωρίς ακτινοβολία και κατάλληλη για όλες τις ηλικίες.

Δερματοσκόπηση για έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του δέρματος

Πρόκειται για έναν προληπτικό έλεγχο σπίλων (ελιών) με ειδικό δερματοσκόπιο, που συνήθως συστήνεται μία φορά σε ετήσια βάση και συχνότερα, εάν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου.

Μέσω αυτού του ελέγχου μπορούμε να:

  • εξετάσουμε ολοσωματικά όλους τους σπίλους και τις λοιπές βλάβες του δέρματος
  • εντοπίσουμε έγκαιρα ύποπτες μελαχρωματικές αλλά και μη μελαχρωματικές βλάβες
  • να διακρίνουμε καλοήθεις από ύποπτες βλάβες και να προγραμματίσουμε κατάλληλη χειρουργική αφαίρεση ή βιοψία.

 

Το κόστος για την δερματοσκόπηση σπίλων ανέρχεται στην προνομιακή τιμή των 20€ για τους ιδιώτες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα Δερματολογικά Ιατρεία της Affidea & των City Med σε όλη την Ελλάδα.

 

Ασφαλής, ποιοτική και αποτελεσματική διάγνωση και φροντίδα

Ο εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός και η εμπειρία του ιατρικού προσωπικού του Ομίλου Affidea, εγγυώνται την σύγχρονη, αποτελεσματική και κυρίως, ανθρώπινη προσέγγιση κάθε εξεταζόμενου/ης. Η ολοκληρωμένη διάγνωση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση όλων των δερματολογικών παθήσεων αντανακλούν την δέσμευση του Ομίλου Affidea, για παροχή ασφαλούς, ποιοτικής και αποτελεσματικής φροντίδας προς τους εξεταζόμενους.

 

 

Σχετικά Άρθρα

1

14 Νοεμβρίου, 2023

Χαρτογράφηση σπίλων, μια εξέταση ιατρικής ακριβείας που σώζει ζωές!

Η χαρτογράφηση σπίλων αποτελεί την πιο αξιόπιστη μέθοδο έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του δέρματος. Τα πλεονεκτήματα της ολόσωμης χαρτογράφησης σπίλων συνοψίζονται στα εξής:   Έγκαιρη εντόπιση μεταβολών, ακόμη κι ελάχιστων, στην μορφολογία των σπίλων Μακροχρόνια αποθήκευση και λεπτομερής καταγραφή κάθε σπίλου ξεχωριστά: Τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης αποθηκεύονται και μπορούν να συγκριθούν σε μελλοντικές επανεξετάσεις, παρέχοντας […]