Μαγνητική Πολυπαραμετρική Προστάτη - Affidea Ελλάδος

Η  Μαγνητική Πολυπαραμετρική Προστάτη είναι μία εξειδικευμένη διαγνωστική μέθοδος μελέτης του προστάτη αδένα, με εξαιρετική διαγνωστική ευαισθησία στις εξής περιπτώσεις:

1. Ανίχνευση κλινικά σημαντικού καρκίνου του προστάτη, στη σταδιοποίηση της νόσου, καθώς και στην καθοδήγηση για στοχευμένη βιοψία.
2. Παρακολούθηση ασθενών με καρκίνο του προστάτη οι οποίοι υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση ή φαρμακευτική θεραπεία, για την εκτίμηση της πορείας της νόσου και την έγκαιρη εντόπιση πιθανής υποτροπής.

Η διάρκεια της εξέτασης κυμαίνεται μεταξύ 30-45 λεπτά και ο εξεταζόμενος θα πρέπει να είναι 2-3 ώρες νηστικός, χωρίς κάποια άλλη ιδιαίτερη προετοιμασία.

Την ημέρα της εξέτασης, απαραίτητο είναι ο εξεταζόμενος να κρατά μαζί του ένα ενημερωτικό σημείωμα του παραπέμποντος ιατρού (ουρολόγου είτε ογκολόγου) με πληροφορίες που αφορούν το ουρολογικό ιστορικό, την κλινική εξέταση του προστάτη αδένα και τη πιό πρόσφατη μέτρηση των επιπέδων του PSA.

Λόγω του ότι η εξέταση είναι ειδική και χρειάζεται αρκετός χρόνος επεξεργασίας εικόνων, τα αποτελέσματα δίδονται εντός ολίγων εργάσιμων ημερών (από 2 έως και 10 εργάσιμες).