Εξετάσεις με τη λιγότερη ακτινοβολία αξονικής στα διαγνωστικά κέντρα Affidea - Affidea Ελλάδος

6 Δεκεμβρίου, 2023

Εξετάσεις με τη λιγότερη ακτινοβολία αξονικής στα διαγνωστικά κέντρα Affidea

Ένα πολύ ισχυρό «όπλο» στα χέρια των γιατρών είναι η αξονική τομογραφία, μία εξαιρετικά σημαντική εξέταση που συμβάλλει στην έγκαιρη, έγκυρη και ακριβή διάγνωση και άρα θεραπεία για εκατομμύρια ασθενείς ανά τον κόσμο.

Όπως είναι γνωστό, η αξονική τομογραφία βασίζεται στην ακτινοβολία που δέχεται ο ανθρώπινος οργανισμός και το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ολοένα αυξανόμενη χρήση της ως εργαλείου διάγνωσης, υποχρέωσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκδώσει ειδική οδηγία. Η οδηγία αυτή, η οποία εφαρμόστηκε και στη χώρα μας, κάνει λόγο για την ανάγκη διαχείρισης και βελτιστοποίησης της ακτινοβολίας στις εξετάσεις αξονικής τομογραφίας, με σκοπό να εξασφαλισθεί η μικρότερη δόση στους εξεταζόμενους, ταυτόχρονα με το καλύτερο διαγνωστικό αποτέλεσμα.

Το πρόγραμμα Dose Excellence  στα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου Affidea

Ακριβώς την ουσία της οδηγίας αυτής κάνει πράξη ο Όμιλος Affidea, αφού στα διαγνωστικά του κέντρα εφαρμόζει κατ’ αποκλειστικότητα την πρωτοβουλία Dose Excellence, επιτυγχάνοντας την απόλυτη ισορροπία μεταξύ ακτινοβολίας αξονικής και διαγνωστικής ποιότητας εικόνας.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι ο βασικός στόχος του Dose Excellence είναι η πραγματοποίηση εξετάσεων αξονικής τομογραφίας με όσο το δυνατό χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας αξονικής για τον/ην εξεταζόμενο/η, διατηρώντας όμως την ποιότητα της διαγνωστικής εικόνας για την πλειονότητα των κλινικών ενδείξεων. Οι εξεταζόμενοι που επιλέγουν τα κέντρα Affidea, δηλαδή, επιτυγχάνουν τη μικρότερη ακτινοβολία αξονικής, χωρίς «εκπτώσεις» ως προς την αποτελεσματικότητα της εξέτασης.

 

Πώς εφαρμόζεται η χαμηλή ακτινοβολία αξονικής

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά επιτυχημένο πρόγραμμα, το οποίο στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες. Πρώτα από όλα, στο προσωπικό του Ομίλου που εκπαιδεύεται διαρκώς σε όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις. Έτσι, ο σύγχρονος εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με τον οποίο είναι εφοδιασμένα τα κέντρα της Affidea, αξιοποιείται στο έπακρο. Παράλληλα, το πρόγραμμα και η απόδοσή του παρακολουθούνται και αξιολογούνται ανά πάσα στιγμή, ώστε να σχεδιάζονται άμεσα νέες δράσεις και να εφαρμόζονται διορθωτικές ενέργειες, όπου αυτό απαιτείται. Τέταρτος και εξίσου σημαντικός πυλώνας για την επιτυχία του Dose Excellence είναι η συνεργασία όλων των ειδικοτήτων του προσωπικού των κέντρων, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Έτσι, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που διαθέτει ο Όμιλος Affidea, έχουμε τη δυνατότητα τα στοιχεία κάθε εξέτασης να καταγράφονται μέσω ειδικού λογισμικού. Κατόπιν, τα στοιχεία αυτά συλλέγονται κεντρικά με τη βοήθεια ενός Business Intelligence tool, με το οποίο παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η ακτινοβολία αξονικής. Η συνεχής παρακολούθηση και η ανάλυση των δεδομένων επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση της δόσης ακτινοβολίας των εξετάσεων αξονικής τομογραφίας και επομένως τη βελτιστοποίηση της ασφάλειας των εξεταζόμενων.

Το Dose Excellence έχει τεθεί σε εφαρμογή από το 2014, σήμερα εφαρμόζεται σε 13 χώρες του Ομίλου Affidea στην Ευρώπη, με 120 συνδεδεμένα συστήματα αξονικών τομογράφων και έχει αποσπάσει πολλαπλές βραβεύσεις από την ιατρική κοινότητα. Πρόσφατα μάλιστα βραβεύτηκε με 5 αστέρια από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ακτινολογίας (ESR).

Όλα τα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου Affidea στην Ελλάδα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και είναι τα μόνα ιατρικά κέντρα πανελλαδικά που το εφαρμόζουν. Ο Όμιλος Affidea αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ευρώπη με δραστηριότητα σε 15 χώρες, ενώ στην Ελλάδα λειτουργεί από το 2005 με ένα Πανελλαδικό Δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων, εξασφαλίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας. Όλα τα κέντρα του Ομίλου Affidea είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τα βιοπαθολογικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.

Σήμερα, όποιος από εμάς χρειάζεται να υποβληθεί σε Αξονική Τομογραφία με τη χαμηλότερη ακτινοβολία αξονικής, μπορεί να το κάνει σε οποιοδήποτε διαγνωστικό κέντρο Affidea σε όλη την Ελλάδα, με τη μέγιστη ασφάλεια, χάρη στο Dose Excellence: δεχόμενοι δηλαδή τη βελτιστοποιημένη δόση ακτινοβολίας αξονικής, πάντα με τα καλύτερα αποτελέσματα για τον οργανισμό μας αλλά και τον/την γιατρό μας.

Σχετικά Άρθρα

1

6 Δεκεμβρίου, 2023

Εξετάσεις με τη λιγότερη ακτινοβολία αξονικής στα διαγνωστικά κέντρα Affidea

Ένα πολύ ισχυρό «όπλο» στα χέρια των γιατρών είναι η αξονική τομογραφία, μία εξαιρετικά σημαντική εξέταση που συμβάλλει στην έγκαιρη, έγκυρη και ακριβή διάγνωση και άρα θεραπεία για εκατομμύρια ασθενείς ανά τον κόσμο. Όπως είναι γνωστό, η αξονική τομογραφία βασίζεται στην ακτινοβολία που δέχεται ο ανθρώπινος οργανισμός και το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την […]